Δωρεάν Τριήμερο Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας Έργου LIFE-IP CEI-Greece στην Κεντρική Μακεδονία, 25-27/06/2024 Περισσότερα εδώ →

Circular Economy Implementation in GreeceΣτόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Circular Greece Το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP CEI-Greece φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα

A. Προπαρασκευαστικές Δράσεις

Η πρώτη προπαρασκευαστική δράση...

C. Δράσεις Υλοποίησης

Η δράση C1 προβλέπει όλες τις απαραίτητες...

D. Δράσεις Παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου

Αυτή η δράση αποσκοπεί στην παροχή των...

E. Δράσεις Ευαισθητοποίησης & διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου

Η δράση αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες...

F. Δράσεις Διαχείρισης & παρακολούθησης της προόδου του έργου

Η επιτυχής υλοποίηση και ολοκλήρωση...

Κυκλική Οικονομία

Ο όρος «κυκλική οικονομία» έχει αρχίσει να εμφανίζεται συχνά πλέον στη δημοσιότητα, πέραν της χρήσης του στους επιστημονικούς κύκλους. Δεν υπάρχει ένας απόλυτος ορισμός του όρου, αφού αυτός τις περισσότερες φορές εξαρτάται από τους χρήστες, το κοινό ή την οπτική γωνία.

Αυτό, σε συνδυασμό με κάποιες πτυχές της κυκλικής οικονομίας που συνδέονται με πιο γνωστές και παραδοσιακές έννοιες, όπως η ανακύκλωση, δημιουργεί συχνά μια δυσκολία στην κατανόηση της ευρύτητας του όρου.

Συντονιστής εταίρος

Εταίροι έργου

Διαχειρίζομαι Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα σωστά, εύκολα, με ασφάλεια

Διαβάστε Περισσότερα

Newsletter

  Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
  LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

  Χρηματοδότηση

  Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

  Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Πράσινο Ταμείο