Ο Δήμος Τήνου παρήγαγε 4,495 τόνους από ΑΣΑ το 2012 και έχει συνάψει συμφωνητικά συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη χωριστή συλλογή ρευμάτων αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί) και την παράδοσή τους για διαλογή και  διάθεση σε παρτίδες σε τοπικές δομές. Τα συλλεχθέντα υλικά επεξεργάζονται, συσκευάζονται και αποστέλλονται για πώληση σε εργαστήρια όπου γίνεται χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. Ο διαχωρισμός του πλαστικού PET (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο) και υλικών που δεν περιλαμβάνονται στις συμφωνίες, όπως τα λάδια, έχει ήδη ξεκινήσει σε αυτές τις δομές. Οι υφιστάμενες συνεργασίες βασίζονται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Τήνου, παρέχοντας την επεξεργασία περίπου 4,500 τόνων ΑΣΑ, που παράγονται σε ετήσια βάση στο νησί της Τήνου.

Οι υποδομές του νησιού έχουν ως εξής:

 • 350 μικτοί κάδοι ΑΣΑ
 • 200 μπλε κάδοι με καπάκι τριών χρωμάτων (100 κίτρινοι, 100 κόκκινοι, 50 μπλε)
 • 100 κάδοι τριών χρωμάτων (κίτρινο, κόκκινο, πορτοκαλί) τοποθετημένοι σε 35 τοποθεσίες στον κοινότητα Πανόρμου για το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης «ISWM-Tinos».
 • 33 κάδοι αποκλειστικά για οργανικά απόβλητα τοποθετημένοι στην κοινότητα Πανόρμου για το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης «ISWM-Tinos».
 • 151 κάδοι αποκλειστικά για οργανικά απόβλητα διανεμημένοι μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων στην κοινότητα Πανόρμου για το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης «ISWM-Tinos».
 • 1 όχημα για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών
 • 8 κιβώτια χωρητικότητας 10 κυβικών μέτρων
 • 1 μεταφορικό φορτηγό κιβώτιο
 • 1 όχημα για τα ΑΣΑ
 • 2 οχήματα για συλλογή και μεταφορά σιτηρών
 • 1 μικρό απορριμματοφόρο χωρητικότητας 0.4 κυβικών για τη συλλογή μικτών αποβλήτων από σημεία που δεν είναι προσβάσιμα από τα μεγαλύτερα οχήματα (όπου η συλλογή γίνεται από στενά δρομάκια εντός οικισμών)
 • 1 μικρό όχημα για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΣΑ.

Μονάδα με δεματοποιητή αποβλήτων, εξοπλισμό για περιτύλιξη, βιολογικό καθαρισμό, περονοφόρα, πλυντήρια, δεξαμενές νερού, μεταλλικά σκέπαστρα, αποθηκευτικό χώρο για δέματα στην περιοχή Κοσίνι, της κοινότητας Αγάπη.

Η προοπτική από το 2020

Ο Δήμος Τήνου έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για το 2020, συγκεκριμένα:

Τη δημιουργία χωριστής συλλογής με διαλογή στην πηγή για την σταδιακή εφαρμογή 4 ρευμάτων ανακύκλωσης (ήδη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα), μία ροή για κομποστοποιήση και μία με τη σύνθεση των υπολοίπων υλικών.

 • Η τελική διάθεση των αποβλήτων αφορά στην κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής που θα εξυπηρετεί το νησί στο σύνολό του με γενικότερη μείωση του όγκου που καταλήγει σε ταφή στο 30% των ΑΣΑ.
 • Ενσωμάτωση υποδομών για τη διαχείριση αποβλήτων
 • Κομποστοποίηση του οργανικού μέρους των αποβλήτων

Δεδομένης της χρηματοδότησης που θα χορηγηθεί από την υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Τήνου που αφορά σε προηγμένες μεθόδους ανακύκλωσης και επεξεργασίας –κατατέθηκε το Νοέμβριο του 2016 -, οι εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αποβλήτων θα βελτιωθούν στο εγγύς μέλλον με συνολική χρηματοδότηση € 1,010,000.00. Ενώ οι προβλέψεις για το 2019, πρότειναν αύξηση μόνο 1.5% στο συνολικό όγκο των αποβλήτων, σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2012, τελικά υπήρξε πολύ μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία 3 χρόνια, λόγω εκθετικής αύξησης του τουρισμού, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, από Μάιο έως Αύγουστο. Παρ’ όλο που δεν υπήρξαν μετρήσεις από τις σχετιζόμενες υπηρεσίες, είναι ασφαλές να συμπεράνουμε ότι ο συνολικός όγκος των αποβλήτων αυξάνεται κατά περίπου 100% κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ με περίοδο αναφοράς ολόκληρο το έτος αυτό το ποσοστό αγγίζει το 25%. Παράλληλα, η πρωτοβουλία χωριστής συλλογής του ρεύματος των βιοαποβλήτων που καταλήγουν σε δομές κομποστοποίησης, πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο. Ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενίσχυση της προσπάθειας των εμπλεκόμενων μερών για ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων με τις απαιτούμενες υποδομές και τον κατάλληλο κινητό εξοπλισμό.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο