Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 • Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία έως το 2050, 03.02.2021
  Δείτε εδώ
 • Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
  Δείτε εδώ
 • Προτεραιότητες / Κυκλική Οικονομία και Μείωση των αποβλήτων
  Αρθρογραφία, Νέα, Δελτία Τύπου κ.α.
  Δείτε εδώ
 • Circular Economy, Interactive Infographic (EPRS).
  Δείτε Εδώ

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

 • Κυκλική Οικονομία
  Δείτε εδώ
 • Κυκλική Οικονομία, το νέο σχέδιο δράσης της Ελλάδας (Μάρτιος 2021)
  Δείτε εδώ
 • Νέο σχέδιο δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία, Δικτυακός τόπος διαβουλεύσεων, 29.03.2021
  Δείτε εδώ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 • Factsheet – Disrupting the linear model: LIFE and the Circular Economy (7 Sept. 2021)
  (Περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για την χρηματοδότηση έργων κυκλικής οικονομίας από το πρόγραμμα LIFE, Έργα ΚΟ ανά κλάδο από τo LIFE 2014-2020 με παραδείγματα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το 2013 έως το 2018, το ιστορικό υπόβαθρο της πολιτικής της ΕΕ με σχετικό χρονοδιάγραμμα). 
  Δείτε εδώ
 • Eurostat, Circular Economy useful links
  Δείτε Εδώ
 • Κυκλική Οικονομία στις πόλεις
  Στρατηγικές, Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Συμβουλές,Τεχνική Βοήθεια, Δικτύωση κ.α.
  Δείτε εδώ
 • Circular Economy Action Plan
  Objectives, Timeline, Policy Areas, Connected Strategies, FactSheets etc.
  Δείτε εδώ

Ευρωπαϊκή Ένωση

 • Circular Economy Stakeholder Platform
  News & Events, Knowledge Hub, Exhange, Toolbox etc.
  Δείτε εδώ

European Environment, Information and Observation Centre (EIONET)

E.E.T.A.A.  A.E.

 • Κυκλική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οδηγός (Σεπτ. 2020)
  Δείτε εδώ

ΣΕΠΑΝ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης & Ενεργειακής Αξιοποίησης

 • Ετήσια Έκθεση για την Κυκλική Οικονομία (Φεβρ 2021)
  Δείτε εδώ

διαΝΕΟσις (Οργανισμός έρευνας και ανάλυσης)

 • Αναλυτική έκθεση με θέμα “Μία κυκλική οικονομία για την Ελλάδα” (Οκτ 2022)
  Δείτε εδώ

World Economic Forum

 • The Circular Economy Imperative
  Video series presenting the perspectives of leaders across business, academia, policy and civil society on circular economy.
  Δείτε εδώ

World Resources Institute

 • PACE – Platform for Accelerating Circular Economy
  Δείτε εδώ
 • Eurocities, A network of more than 200 cities in 38 countries representing 130 million people.
  Prosperous Cities – Circular Economy
  Δείτε εδώ

Helen McArthur Foundation

 • The Circular Economy Show
  A fortnightly discussion and debate around how we can move from a linear take-make-waste economy towards a circular economy.
  Δείτε εδώ
 • What is the circular economy
  Facts, Casestudies, Resources etc.
  Δείτε εδώ

PWC, Greece

 • The Circular Economy Model
  Key Facts, Financial Instruments, Trends etc.
  Δείτε εδώ

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο