Ο Δήμος Θήρας παράγει 30.000 τόνους ΑΣΑ το χρόνο. Τα αστικά απόβλητα παράγονται από τα σπίτια του νησιού και την τουριστική βιομηχανία κυρίως (ξενοδοχεία, εστιατόρια, πανδοχεία κ.λπ.). Τα ΑΣΑ διαχωρίζονται στην πηγή σε δύο ρεύματα: ανακυκλώσιμα υλικά και λοιπά μικτά οικιακά απόβλητα. Το ρεύμα των ανακυκλώσιμων υλικών καταλήγει σε τοπικό σταθμό διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών που λειτουργεί από το 2015. Τα υλικά επεξεργάζονται, συσκευάζονται και στέλνονται για επαναχρησιμοποίηση βάσει των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θήρας και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Τα υπόλοιπα μικτά αστικά απόβλητα πηγαίνουν στον χώρο υγειονομικής ταφής που λειτουργεί στην Θήρα. Ο Δήμος Θήρας έχει ολοκληρώσει προγραμματικό σχέδιο που περιλαμβάνει ένα νέο σταθμό επεξεργασίας και ένα νέο χώρο υγειονομικής ταφής.

Σήμερα οι υποδομές του Δήμου Θήρας περιλαμβάνουν:

 • 2.500 μικτούς κάδους ΑΣΑ (Χρώμα: πράσινο ή γκρι μεταλλικό)
 • 500 κάδους ανακύκλωσης (Χρώμα: Μπλε)
 • 200 μπλε κάδους με καπάκι τριών χρωμάτων (100 κίτρινοι, 100 κόκκινοι και 50 μπλε)
 • 2 οχήματα 16 κ.μ. (τύπου πρέσας) για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών
 • 5 οχήματα των 12 κ.μ. (τύπου πρέσας) για τη συλλογή αποβλήτων
 • 6 κιβώτια συμπίεσης χωρητικότητας 10 κ.μ.
 • 1 φορτηγό μεταφοράς
 • 2 μικρά οχήματα για τη συλλογή και μεταφορά των αστικών αποβλήτων

H προοπτική από το 2020

Για το 2020 ο Δήμος Θήρας στοχεύει να επιτύχει τα ακόλουθα:

 • Τη δημιουργία χωριστών ρευμάτων αποβλήτων για τα οργανικά απόβλητα κι έναν χώρο επεξεργασίας που θα λειτουργήσει πιλοτικά για σκοπούς επίδειξης και εκπαίδευσης.
 • Την ενίσχυση πρόσθετων ροών αποβλήτων που μπορούν να διαχωριστούν από τα άλλα ρεύματα αποβλήτων.
 • Την ανάπτυξη ενημερωτικού προγράμματος μεγάλης εμβέλειας για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση όλου του πληθυσμού του νησιού.
 • Την εφαρμογή του προγραμματικού σχεδίου για την επεξεργασία αποβλήτων.

Με δεδομένη τη χρηματοδότηση από  υποβληθείσα πρόταση του Δήμου Θήρας για ένα προηγμένο χώρο υγειονομικής ταφής – κατατέθηκε το Νοέμβριο του 2016 -, οι υποδομές επεξεργασίας αποβλήτων του Δήμου θα ενισχυθούν με χρηματοδότηση των 1.050.000,00 €.

Ενώ οι προβλέψεις για το 2019 πρότειναν αύξηση της τάξης του 1.5% σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2012 στο συνολικό όγκο των αποβλήτων, τα τελευταία 3 χρόνια έχει παρατηρηθεί μία κατά πολύ μεγαλύτερη αύξηση. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε αύξηση του συνολικού όγκου αποβλήτων κατά περίπου 100% κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ το ποσοστό αυτό σε ετήσια βάση αγγίζει το 25%.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο