Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) έχει αποστολή τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την ορθή διαχείριση των ενεργειακών και φυσικών πόρων, την αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την αστική αναγέννηση, καθώς και τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Περισσότερα

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Περισσότερα

Πράσινο Ταμείο

Το Πράσινο Ταμείο (ΠΡΤΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εποπτευόμενο από το ΥΠΕΝ. Ο Νόμος 3889/2010 του επιτρέπει μία ευρεία διανομή κεφαλαίων (που προέρχονται από περιβαλλοντικούς φόρους, τέλη για περιβαλλοντικές ζημίες, συστήματα εμπορίας εκπομπών ρύπων κ.λπ.) σε στοχευμένα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Περισσότερα

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι μια ανεξάρτητη νομική οντότητα, η οποία λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), που ιδρύθηκε το 2020 και είναι ο διάδοχος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Περισσότερα

Δήμος Αθηναίων

Η Αθήνα είναι μία καταξιωμένη αλλά και περίπλοκη πόλη που αριθμεί περίπου 700.000 κατοίκους, οι οποίοι εντάσσονται στην ευρύτερη μητρόπολη των 3.75 εκ. ανθρώπων. Προσβλέπει στην αναμόρφωσή της, υιοθετώντας ένα δημιουργικό και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο ενός σύγχρονου αειφόρου αστικού κέντρου.

Περισσότερα

Δήμος Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη είναι το πιο σημαντικό διοικητικό, πολιτιστικό και επιχειρηματικό κέντρο στη βόρεια Ελλάδα, και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Η μητροπολιτική περιοχή φιλοξενεί  1,1 εκατομμύρια κατοίκους εντός της  ευρύτερης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας των 2 εκατομμυρίων κατοίκων.

Περισσότερα

Δήμος Αλοννήσου

Ο Δήμος Αλοννήσου, παρήγαγε 783.47 τόνους μικτών αποβλήτων το 2014, το σύνολο των οποίων κατέληγε σε ταφή, και 74.97 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία ανακυκλώθηκαν. Στον Δήμο υπάρχει ένας χώρος υγειονομικής ταφής για αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και ενεργά προγράμματα για τη χωριστή συλλογή των ρευμάτων ανακυκλώσιμων αποβλήτων..

Περισσότερα

Δήμος Πάρου

Ο Δήμος Πάρου παρήγαγε 10.357 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) το 2017, 10.452,210 τόνους το 2018 και 11.247,440 τόνους το 2019. Τα ανακυκλώσιμα απόβλητα στην Πάρο αντιστοιχούν στο 20,02% των ΑΣΑ, όπως καταγράφεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου και στα υφιστάμενα δεδομένα για τη συλλογή αποβλήτων.

Περισσότερα

Δήμος Αντιπάρου

Ο Δήμος Αντιπάρου παρήγαγε 1,237.7 τόνους ΑΣΑ το 2016, αποτελούμενα από 394.2 τόνους οργανικών αποβλήτων, 340.5 τόνους από χαρτί και χαρτόνι, 254.4 τόνους πλαστικού, 42.5 τόνους μετάλλου, 87.4 τόνους γυαλιού, 6.1 τόνους ξύλου και 148.6 τόνους άλλων μη προσδιορισμένων αποβλήτων.

Περισσότερα

Δήμος Τήνου

Ο Δήμος Τήνου παρήγαγε 4,495 τόνους από ΑΣΑ το 2012 και έχει συνάψει συμφωνητικά συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη χωριστή συλλογή ρευμάτων αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί) και την παράδοσή τους για διαλογή και  διάθεση σε παρτίδες σε τοπικές δομές.

Περισσότερα

Δήμος Θήρας

Ο Δήμος Θήρας παράγει 30.000 τόνους ΑΣΑ το χρόνο. Τα αστικά απόβλητα παράγονται από τα σπίτια του νησιού και την τουριστική βιομηχανία κυρίως (ξενοδοχεία, εστιατόρια, πανδοχεία κ.λπ.). Τα ΑΣΑ διαχωρίζονται στην πηγή σε δύο ρεύματα: ανακυκλώσιμα υλικά και λοιπά μικτά οικιακά απόβλητα.

Περισσότερα

Δήμος Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης

Ο Δήμος ΒΒΒ έχει αποκτήσει νέες πηγές εσόδων μέσω ενός νέου μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων. Έχει ήδη δημιουργήσει τα εδαφοβελτιωτικά λιπάσματα VITA-Green και VITA-Green Plus, κατόπιν τη χωριστής συλλογής και διαλογής φυτικών υπολειμμάτων και οργανικών/βιοδιασπώμενων αποβλήτων.

Περισσότερα

Δήμος Ναυπακτίας

Ο Δήμος Ναυπακτίας δραστηριοποιείται στη διαχείριση αποβλήτων και διερευνά την υιοθέτηση μεθόδων υψηλών προδιαγραφών για διαλογή στην πηγή, επενδύσεις σε κυκλική οικονομία και ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης. Ήδη από το 2009, το σύνολο των 40,000 κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής..

Περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρία στην εφαρμογή αειφόρων έργων για τη διαχείριση αποβλήτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 1990, είναι η βασική ΜΚΟ στην Ελλάδα που ασχολείται με ζητήματα σχετικά με την βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων..

Περισσότερα

Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ

Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ, είναι φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιωτικών ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.  Συστάθηκε το 2006, με στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών και την ενεργοποίηση ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο, το οποίο να βασίζεται στην αειφόρο και έξυπνη διαχείριση των φυσικών πόρων και υποδομών..

Περισσότερα

Terra Nova

H TERRA NOVA είναι μία ελληνική μικρομεσαία περιβαλλοντική, τεχνική, συμβουλευτική επιχείρηση που παρέχει από το 1999, στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένες λύσεις καλύπτοντας το σύνολο του φάσματος των σύγχρονων περιβαλλοντικών αναγκών τους. Η ΤERRA NOVA έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 1.400 περιβαλλοντικά έργα στους ακόλουθους τομείς..

Περισσότερα

ΔΙΑΔΥΜΑ, Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 από τους 61 τότε Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες της Δυτικής Μακεδονίας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες Διαχείρισης Αποβλήτων, ενώ σήμερα μέτοχοι είναι οι 13 Δήμοι της ΠΔΜ. Το κύριο έργο της είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων..

Περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι ένα δυναμικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που εξειδικεύεται σε θέματα σχετικά με την Ποιότητα Ζωής, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα της Αειφορίας, της Βιωσιμότητας των Πόρων, της Διαχείρισης Αποβλήτων και της Κυκλικής Οικονομίας. Το ποσοστό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και της συμμετοχής σε έργα..

Περισσότερα

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ιδρύθηκε το 1976 ως μία μη κερδοσκοπική νομική οντότητα ιδιωτικού δικαίου επιχορηγούμενη από το Κράτος υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Βιομηχανίας. Με το άρθρο 6, της νομοθετικής πράξης 4109/2013, ιδρύθηκε η νομική οντότητα ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» και ακρωνύμιο ΕΣΥΠ.

Περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ)

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης A.E. (ΚΑΘ) είναι ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών &  Περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Υ.Π.) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Περισσότερα

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο