Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης A.E. (ΚΑΘ) είναι ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Υ.Π.) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Οι εγκαταστάσεις της ΚΑΘ βρίσκονται από το 1975 στο 7ο χιλ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας σε ένα χώρο 250 στρεμμάτων. Περιλαμβάνουν την αγορά οπωροκηπευτικών προϊόντων (4 ζώνες, από 70 καταστήματα η κάθε μία), τη νέα αγορά κρεάτων (24 καταστήματα) και κτήρια διοίκησης. Εκτιμάται ότι στην ΚΑΘ διακινούνται καθημερινά 600 – 800 τόνοι φρούτων/λαχανικών και 80 – 100 τόνοι κρέατος, ενώ το εργατικό δυναμικό με τους επισκέπτες καθώς και τα μεταφορικά οχήματα ξεπερνούν τους 5.000 και 2.500 αντίστοιχα.

Η ΚΑΘ εστιάζει ιδιαίτερα στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου INTERREG V–A Greece–Bulgaria 2014-2020, οι 2 συνεργαζόμενες χώρες εφαρμόζουν το πρόγραμμα “Social Plate”.

Η Κοινωνική Επισιτιστική Βοήθεια (Social Plate) είναι μια Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης με αφορμή το πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 με τίτλο “Supporting Social Enterprises in Combating Poverty And Social Exclusion’’, «Υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Στοχεύει στην διανομή φαγητού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, από κοινωνικά παντοπωλεία Δήμων, συσσίτια κ.λπ. και στη μείωση της άσκοπης σπατάλης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Καθημερινά, οι έμποροι της ΚΑΘ προσφέρουν τα μη εμπορεύσιμα, αλλά κατάλληλα προς βρώση προϊόντα τους (φρούτα & λαχανικά) στο Social Plate, όπου μετά από διαλογή προσφέρονται σε φορείς που ασχολούνται με τον επισιτισμό ευπαθών ομάδων της περιφέρειας. Από την αρχή της δράσης τον Απρίλιο του 2018,  το Social Plate έχει παραλάβει περισσότερους από 723 τόνους φρούτων και λαχανικών και έχει προσφέρει περισσότερους από 500 τόνους σε πάνω από 70 φορείς της Περιφέρειας, ενώ τα Χριστούγεννα 2017 & 2018, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης όπου προσφέρθηκε μαγειρεμένο φαγητό από τα ανακτήσιμα τρόφιμα που διαχειρίζεται η ΚΑΘ. Η καθημερινή δράση εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Social Plate και στα κοινωνικά δίκτυα, https://www.socialplate.eu/el

Η ΚΑΘ συμμετέχει σε μία σειρά από δράσεις στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece
(C – Υλοποίησης, D – Παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου, E – Ευαισθητοποίησης & Διάχυσης Αποτελεσμάτων και F – Διαχείρισης & Παρακολούθησης)   με κεντρικό άξονα την Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων (Δράση C4)  και πιο συγκεκριμένα την υποδράση C4.3 «Δράσεις επίδειξης για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και περισσευμάτων».

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο