F1 Διαχείριση του έργου και παρακολούθηση της προόδου εργασιών του:

Η επιτυχής υλοποίηση και ολοκλήρωση ενός έργου προαπαιτεί την καλά σχεδιασμένη δραστηριότητα διαχείρισης και συντονισμού. Η δράση F1 ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες για τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής διαχείρισης και συντονισμού του έργου, καθώς και την αποτελεσματική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα πορίσματα και την πρόοδο του έργου στην ΕΕ. Περιλαμβάνει επίσης όλα τα βήματα που απαιτούνται για την κατάρτιση των δεικτών του έργου και το μελλοντικό του σχέδιο μετά το πέρας της χρηματοδότησης LIFE. Εξωτερικός οικονομικός έλεγχος προβλέπεται να διεξάγεται στο τέλος κάθε φάσης.

F2 Παρακολούθηση και μόχλευση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων:

Η δράση αυτή περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τα εργαλεία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων που συνδέονται με συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα αναπτυχθεί μηχανισμός παρακολούθησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης F2, θα διερευνηθούν περαιτέρω ευκαιρίες συγχρηματοδότησης.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο