A1 Προσδιορισμός της υφιστάμενης κατάστασης, μελέτες εκκίνησης σε εθνικό επίπεδο και χαρτογράφηση των ενδιαφερόμενων μερών:

Η πρώτη προπαρασκευαστική δράση αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σταθερής βάσης αναφοράς για την ομαλή εκπόνηση όλων των επικείμενων δράσεων υλοποίησης και διάχυσης του έργου. Ειδικότερα, αντικείμενο της δράσης είναι α) η ανάπτυξη ειδικού προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και η βελτίωση της γνωσιακής βάσης που αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης αποβλήτων στην χώρα β) ο προσδιορισμός των κύριων ενδιαφερόμενων μερών και η αξιολόγηση της κατάρτισής τους σε θέματα κυκλικής οικονομίας, που θα τροφοδοτήσει το σχεδιασμό των δράσεων οικοδόμησης δυναμικού (δράση C7), γ) η ανασκόπηση των υφιστάμενων οικονομικών και χρηματοδοτικών εργαλείων για την κυκλική οικονομία σε επίπεδο ΕΕ, και η εκπόνηση της μελέτης εκκίνησης για την πλήρη αξιολόγηση των συστημάτων «Πληρώνω Όσο Πετάω», ΠΟΠ (pay-as-you-throw, PAYT) και δ) η αναλυτική ανασκόπηση των διαθέσιμων προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών των δευτερογενών υλικών. Οι τελευταίες δύο ενέργειες αποτελούν προπαρασκευαστικές διαδικασίες εκπόνησης της δράσης C6.

A2 Προπαρασκευαστικές Τεχνικές και Οικονομικές Μελέτες για έργα επίδειξης Κυκλικής Οικονομίας:

Στη δεύτερη προπαρασκευαστική δράση θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές μελέτες για την κατασκευή και λειτουργία τριών Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων, ένα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και δύο στον Δήμο Αθηναίων (δράση C1), καθώς και για την εγκατάσταση ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε τέσσερις νησιωτικές και μία ορεινή περιοχή (οι νήσοι Πάρος & Αντίπαρος, Θήρα, Τήνος, Αλόννησος, και ο Δήμος Ναυπακτίας), όπως περιγράφεται στη δράση C2. Επιπλέον, μέσω της δράσης προβλέπεται η έγκαιρη αδειοδότηση των απαιτούμενων υποδομών των έργων επίδειξης. Παράλληλα, θα ολοκληρωθεί η προπαρασκευαστική μελέτη για την ανάπτυξη δικτύων ολοκληρωμένης διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και στο Δήμο Αθηναίων ως προπαρασκευαστική διαδικασία εκπόνησης της δράσης C3.

Α3 Μελέτη εκκίνησης και αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας σε βασικούς τομείς:

Η δράση αυτή θα υποστηρίξει την εφαρμογή (σε εθνικό επίπεδο) των υποχρεώσεων που απορρέουν από την νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στη νέα εθνική νομοθεσία, ιδιαίτερα με την παροχή καθοδήγησης προς τους  δήμους  σχετικά με τη χωριστή συλλογή των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, το σύστημα Πληρώνω-όσο-Πετάω (ΠΟΠ) και την χρήση Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων και Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης για την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης, της χωριστής συλλογής και των ποσοστών ανακύκλωσης. Επιπρόσθετα μέσω της υλοποίησης της δράσης Α3, θα διερευνηθούν και θα αξιολογηθούν οι δυνατότητες της κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων στον αγρο-διατροφικό τομέα και η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, με παράλληλη καταγραφή των καλών πρακτικών για την προώθηση της εφαρμογής τους σε εθνικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της δράσης Α3 θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε υφιστάμενα δεδομένα αλλά και θα στοιχειοθετήσουν μία νέα πληροφοριακή βάση για την εφαρμογή τόσο των προπαρασκευαστικών όσο και των δράσεων υλοποίησης  του έργου (π.χ. A1.1, A1.3, A2, C2, C3, C4, C5 & C7).

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο