Ο Δήμος Ναυπακτίας δραστηριοποιείται στη διαχείριση αποβλήτων και διερευνά την υιοθέτηση μεθόδων υψηλών προδιαγραφών για διαλογή στην πηγή, επενδύσεις σε κυκλική οικονομία και ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης. Ήδη από το 2009, το σύνολο των 40,000 κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής εξυπηρετούνται από μπλε κάδους και ενέργειες τίθενται σε εφαρμογή για τη συλλογή ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών (μέχρι σήμερα 350 τόνοι).

Μέσω του προγράμματος ανακύκλωσης γυαλιού περισσότερο από 110 τόνοι γυαλιού συλλέγονται σε ετήσια βάση. Ο Δήμος εφαρμόζει επίσης προγράμματα για:

 • Τη συλλογή βρώσιμων λαδιών και παρέχει κίνητρα σε τοπικές μονάδες για την εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων
 • Πιλοτική κομποστοποίηση στην πόλη της Ναυπάκτου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 πολιτών
 • Πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου στην πηγή για οργανικά αστικά απόβλητα, με έμφαση σε καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, αγορές, παιδικούς σταθμούς κ.α.
 • Τη διαχείριση και ανακύκλωση υλικών από ογκώδη αντικείμενα (π.χ. στρώματα, παλιά έπιπλα κ.λπ.).

Ο Δήμος Ναυπακτίας συμβάλει επίσης στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε μαθητές και πολίτες για την πρόληψη, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση όπως:

 • Πρόγραμμα κομποστοποίησης σε όλα τα σχολεία της πόλης
 • Ανταποδοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης για μικρές ηλεκτρικές συσκευές σε σχολεία, όπου η συλλογή ενός μικρού κουβά με μικροσυσκευές χρησιμοποιείται για την αγορά φωτοτυπικού χαρτιού
 • Ειδικό πρόγραμμα για την ενημέρωση και αύξηση της ευαισθητοποίησης για θέματα σχετικά με την ανακύκλωση, κατά τη διάρκεια της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ η οποία συμπίπτει με τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, κάθε χρόνο το μήνα Οκτώβριο.
 • Διανομή σάκων ανακύκλωσης σε σχολεία κατά την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους.
 • Οργάνωση διαγωνισμών ανακύκλωσης με περιβαλλοντικές ομάδες, με βραβείο ένα εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό ταξίδι.
 • Σχολικές επισκέψεις στο κέντρο διαλογής ανακύκλωσης στην Πάτρα και στον χώρο υγειονομικής ταφής.
 • Μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας με δωρεάν διανομή τσαντών και καροτσιών για τα ψώνια.

Για το 2020 οι στόχοι σε επίπεδο Δήμου είναι η μείωση της ταφής κατά 70%, η ενίσχυση της χωριστής συλλογής, η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων (για απόβλητα τροφίμων) και η προώθηση της ατζέντας για την Κυκλική Οικονομία στο σύνολο των δραστηριοτήτων του.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο