Ανακοινώσεις/Νέα

Ανακοινώσεις/Νέα

Πρόσκληση για τη θέση Ειδικού Επιστήμονα στο LIFE-IP CEI-Greece

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα - Circular Economy Implementation in Greece», (LIFE-IP CEI - Greece - LIFE18 IPE/GR 000013). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους βάσει της πρόσκλησης  (ΑΔΑ Ψ6ΛΡ4653Π8-5Σ7) εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ημερομηνία ανάρτησης πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 16.12.2021). Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
epolitopoulou
17 Δεκεμβρίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Απολογιστικό Δελτίο – Κυκλική Οικονομία στις Σποράδες, Η περίπτωση της Αλοννήσου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2021 η εκδήλωση «Κυκλική Οικονομία στις Σποράδες – Η περίπτωση της Αλοννήσου». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Αλοννήσου σε συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ), με την υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το έργο και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δράσης Ε1.8 «Τοπικές δράσεις ευαισθητοποίησης για τις δράσεις επίδειξης του έργου». Επίσης, η εν λόγω δράση εντάχθηκε στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων με φετινή θεματική «Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας».
epolitopoulou
13 Δεκεμβρίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Εκδήλωση 26/11: Κυκλική Οικονομία στις Σποράδες – Η περίπτωση της Αλοννήσου

Το έργο LIFE-IP CEI-Greece "Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα" συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων με φετινή θεματική τις  "Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας", που συντονίζει σε εθνικό επίπεδο ο ΕΟΑΝ, με την ανοιχτή εκδήλωση "Κυκλική Οικονομία στις Σποράδες - Η Περίπτωση της Αλοννήσου" την οποία διοργανώνουν οι εταίρου του έργου,  Δήμος Αλοννήσου σε συνεργασία με το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, με την υποστήριξη των ΕΟΑΝ και ΥΠΕΝ, συνδικαιούχου και συντονιστή του έργου  LIFE-IP CEI-Greece, αντίστοιχα.
epolitopoulou
15 Νοεμβρίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Η κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως νέος συνδικαιούχος στο LIFE-IP CEI-Greece.

Το έργο LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» καλοσωρίζει με ιδιαίτερη χαρά τον νέο 20ο συνδικαιούχο του, την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. η οποία θα συμμετέχει σε μία σειρά από δράσεις (C Υλοποίησης, D Παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου, E Ευαισθητοποίησης & Διάχυσης Αποτελεσμάτων και F, Διαχείρισης & Παρακολούθησης)   με κεντρικό άξονα την Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων (Δράση C4)  και πιο συγκεκριμένα την υποδράση C4.3 «Δράσεις επίδειξης για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και περισσευμάτων».
epolitopoulou
15 Νοεμβρίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία εκδήλωση στον Δήμο Τήνου στο πλαίσιο του LIFE-IP CEI-Greece.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2021 η δια ζώσης εκδήλωση «Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Τήνου». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Τήνου, εταίρο του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το έργο και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δράσης Ε1.8 «Τοπικές δράσεις ευαισθητοποίησης για τις δράσεις επίδειξης του έργου». Στόχο του έργου για το νησί της Τήνου αποτελεί η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, εφαρμόζοντας τη νέα νομοθετική δέσμη μέτρων για τα απόβλητα στη βάση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας.
epolitopoulou
26 Οκτωβρίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Αποτελέσματα πανελλαδικής έρευνας για την Κυκλική Οικονομία στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece

Για τη μετάβαση της χώρας από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και τα βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή και η δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών της χώρας, που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας και των οικονομικών, κοινωνικών και παραγωγικών παραγόντων.
epolitopoulou
17 Οκτωβρίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας – Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

Με κοινό θέμα “Κοινότητες Κυκλικής Οικονομίας” οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές, ενώσεις, επιχειρήσεις, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (EWWR), τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ),  εταίρος του έργου LIFE-IP CEI-Greece,  είναι ο εθνικός συντονιστής των δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας European Week for Waste Reduction (EWWR). Κάλεσμα του ΕΟΑΝ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (δείτε εδώ). Όροι συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (δείτε εδώ).
epolitopoulou
13 Οκτωβρίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Εκδήλωση 11/10: Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Τήνου

Ο Δήμος Τήνου διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Τήνου», τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, 18:00 έως 20:00, στη Στέγη Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Τήνου (Μοσχούλειος Σχολή). Ο Δήμος Τήνου, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται σε συνεργασία με 18 στρατηγικούς εταίρους.
epolitopoulou
6 Οκτωβρίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Εκδήλωση στον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης – Οδεύοντας προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δια ζώσης εκδήλωση «Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης – Οδεύοντας προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων» που διοργάνωσε ο Δήμος ΒΒΒ στις 22 Σεπτεμβρίου 2021, εταίρος του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το έργο και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δράσης Ε1.8 «Τοπικές δράσεις ευαισθητοποίησης για τις δράσεις επίδειξης». Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η επέκταση και η καθολική εφαρμογή στο σύνολο του Δήμου, της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) των απορριμμάτων σε χωριστά ρεύματα ανακύκλωσης και του συστήματος Πληρώνω όσο Πετάω (ΠΟΠ) όπως ήδη εφαρμόζεται στις περιοχές Πηγαδάκια της Βούλας και Δίλοφο της Βάρης.
epolitopoulou
24 Σεπτεμβρίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

22/9 – Εκδήλωση στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλ/νης, Οδεύοντας προς μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης – Οδεύοντας προς μία κοινωνία μηδενικών αποβλήτων, διοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου στις 19:30 στο Δημοτικό Θέατρο «Σοφία Βέμπο» (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 14, Βούλα). Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει το κοινό για το έργο LIFE-IP CEI Greece "Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα", για τις δράσεις του Δήμου και τις αλλαγές που φέρνει στην αποκομιδή και τη διαχείριση των αποβλήτων στην πόλη μας το σύστημα Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) και Πληρώνω όσο Πετάω (ΠΟΠ). Ταυτόχρονα, στην εκδήλωση αυτή θα παραβρεθούν καλεσμένοι από το εξωτερικό, με εμπειρία στην επιτυχημένη εφαρμογή του συστήματος ΠΟΠ για να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και να συζητήσουν τις θετικές αλλαγές που επήλθαν από την εφαρμογή του ΠΟΠ στην πόλη τους.
epolitopoulou
10 Σεπτεμβρίου, 2021

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο