Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρία στην εφαρμογή αειφόρων έργων για τη διαχείριση αποβλήτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 1990, είναι η βασική ΜΚΟ στην Ελλάδα που ασχολείται με ζητήματα σχετικά με την βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και προάγει μέσα από ποικίλες δράσεις, την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την επανάχρηση, δραστηριότητες ανακύκλωσης καθώς και δράσεις που υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Η ΟΕΑ έχει υλοποιήσει ποικίλα έργα  με Ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έργα σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων είναι το HEC PAYT (LIFE07 ENV/GR/000271) με στόχο την ανάπτυξη συστημάτων ΠΟΠ (Πληρώνω όσο Πετάω) στην Ελλάδα, την Εσθονία και την Κύπρο και το LIFE Building SPP (LIFE10ENV/GR/000606) σχετικά με την εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για αειφόρες πρακτικές στις Δημόσιες Συμβάσεις. Η ΟΕΑ είναι εταίρος στο έργο LIFE REWEEE (LIFE14 ENV/GR/000858) που στόχο έχει να θέσει σε λειτουργία 2 κέντρα διαλογής και ταξινόμησης για την προετοιμασία επαναχρησιμοποίησης των ΑΗΕΕ.

Αυτή η δουλειά γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα όσον αφορά σε θέματα επιδιορθώσεων και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.  Η τεχνογνωσία που θα προκύψει,  θα λειτουργήσει ως βάση για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, από τα ΑΗΕΕ προς άλλα οικιακά ρεύματα αποβλήτων, από την ταξινόμηση και τη διαλογή στην επανάχρηση και την προετοιμασία για τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης που θα είναι τα ΕΠΣ (Ενισχυμένα Πράσινα Σημεία). Έχει επίσης θέσει σε λειτουργία το πρώτο ηλεκτρονικό κέντρο επαναχρησιμοποίησης στην Ελλάδα,  Sumanewag – (LIFE00 ENV/GR/000688). Τέλος, συμμετείχε ως εταίρος και στο έργο LIFE DEBAG (LIFE14 GIE/GR/001127) το οποίο αποτέλεσε  μία ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ακόμα η ΟΕΑ, έχει θέσει  επιτυχώς σε εφαρμογή διάφορα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους έργα, σχετικά με την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την σχετική προετοιμασία.

Η ΟΕΑ ξεκίνησε τη λειτουργία  του ECO ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, με στόχο να συμβάλει στην ταχεία επίτευξη υψηλότερων στόχων για την πρόληψη, προετοιμασία για επανάχρηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση . Το παρατηρητήριο είναι ενεργό σε πολλές νομοθετικές επιτροπές για θέματα αειφόρου διαχείρισης αποβλήτων και εκπροσωπεί τον κλάδο των ΜΚΟ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Τέλος η ΟΕΑ έχει υλοποιήσει πολλές τοπικές, περιφερειακές και εθνικές καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης αποβλήτων κι έχει οργανώσει και διεξάγει πολλά συνέδρια και εργαστήρια, για την προώθηση στοχευμένων δράσεων επικοινωνίας και διάδοσης της αειφόρου διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, είναι μέλος εθνικών και ευρωπαϊκών δικτύων όπως για παράδειγμα το RREUSE, Zero Waste Europe and ACR+.

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο