ΔΤ 11.06.2024 – Δελτίο Τύπου – Έργο LIFE-IP CEI-Greece – Διοργάνωση Τριήμερου Περιφερειακού Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία, 25-27/06/2024

ΔΤ Μάιος 2024 – 3o Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων σε επιχειρήσεις πώλησης & διανομής τροφίμων, 26/06/2024, Θεσ/κη

ΔΤ 14.05.2024 – Έργο LIFE-IP CEI-Greece – Διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης για την αξιοποίηση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής

ΔΤ 18.04.2024 – Επιτυχώς ολοκληρώθηκαν η Ημερίδα Ενημέρωσης & το Τριήμερο Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece

ΔΤ 03.2024_Απολογιστικό Δελτίο Τύπου, Περιφερειακή Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης για την Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα (Ε1.7), Δήμος Θεσσαλονίκης στη διεθνή έκθεση Forward Green Expo.

ΔΤ 11.03.2024 – Δελτίο Τύπου – Έργο LIFE-IP CEI-Greece – Διοργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης & Τριήμερου Περιφερειακού Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο, 26-29/03/2024

ΔΤ 26.02.2024 – Δελτίο Τύπου Επιτυχώς ολοκληρώθηκαν η Εσπερίδα Ενημέρωσης & το Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας του Πράσινου Ταμείου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου &  του Δικτύου Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece

ΔΤ 22.11.2023 – Δελτίο Τύπου Έργο LIFE-IP CEI-Greece – Διοργάνωση Εσπερίδας Ενημέρωσης & Τριήμερου Περιφερειακού Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 04-07/12/2023

ΔΤ 6.11.2023 – 2ο Συνέδριο ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”, Θεσσαλονίκη

ΔΤ 30.10.2023 – Δελτίο Τύπου Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Τριήμερο Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας του Πράσινου Ταμείου, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης & της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε., στην Κοζάνη, στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece

ΔΤ 05.10.2023 – Δελτίο Τύπου Τριήμερου Περιφερειακού Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας από το Πράσινο Ταμείο, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Κοζάνης & τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece 18-20/10/2023, Κοζάνη

ΔΤ 09.2023_ Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Διεθνές Θεματικό Εργαστήριο #2 “Agro-food waste and Bioeconomy”

ΔΤ 20.09.2023 – Δελτίο Τύπου Επέκταση της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στο Αμύνταιο, στο Νεστόριο και στις Πρέσπες

ΔΤ 12.09.2023 – Δελτίο Τύπου Επεκτείνεται το πρόγραμμα χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στο Αμύνταιο, στο Νεστόριο και στις Πρέσπες

ΔT 14.07.2023 – Δελτίο Τύπου Ενημερωτική εκδήλωση για τα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα στη Σιάτιστα

ΔΤ 10.07.2023 – Δελτίο Τύπου Έναρξη της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στη Σιάτιστα

ΔΤ 07.07.2023 – Δελτίο Τύπου Ενημερωτική εκδήλωση για τα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα στην Καστοριά

ΔΤ 03.07.2023 – Δελτίο Τύπου Έναρξη της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στην Καστοριά 

ΔΤ 19.06.2023 – Δελτίο τύπου Έναρξη της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στα Γρεβενά

ΔΤ 15.06.2023 – Δελτίο τύπου Ενημερωτική Συνάντηση με ενδιαφερόμενα μέρη στον Δήμο Γρεβενών από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

ΔΤ 31.05.2023 – Δελτίο Τύπου Εσπερίδας Ενημέρωσης & Περιφερειακού Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας στην Αλεξανδρούπολη από το Πράσινο Ταμείο & την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – LIFE-IP CEI-Greece.

ΔΤ 25.05.2023 – Δελτίου τύπου Έναρξη της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στη Φλώρινα

ΔΤ 2.05.2023 – Απολογιστικό Δελτίο τύπου Έναρξη της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στην Κοζάνη

ΔΤ 24.03.2023_ Δελτίο Τύπου Διεθνές Θεματικό Εργαστήριo #1, “Νησιά μηδενικών αποβλήτων”

ΔΤ 14.02.2023 – Δελτίο τύπου για την ανανέωση εξοπλισμού της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης για τη διάσωση τροφής.

ΔΤ 22.11.2022 – Δελτίο Τύπου για τοπική εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Πάρο με τίτλο: Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Πάρου και της Αντιπάρου.

ΔΤ 22.09.2022 – Δελτίο Τύπου για την παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων.

ΔΤ 28.6.2022 – Απολογιστικό δελτίο τύπου για εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

ΔΤ 27.6.2022 – Απολογιστικό δελτίο τύπου για περιφερειακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Κοζάνη.

ΔΤ 15.6.2022 – Δελτίο τύπου για περιφερειακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Κοζάνη.

ΔΤ 03.11.2021 – Γενικό Δελτίο τύπου για το έργο LIFE-IP CEI-Greece

ΔΤ 14.10.2021 – Απολογιστικό δελτίο τύπου για την ενημερωτική εκδήλωση Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Τήνου.

ΔΤ 06.10.2021 – Δελτίο Τύπου για την ενημερωτική εκδήλωση Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Τήνου.

ΔΤ 24.09.2021 – Απολογιστικό ΔΤ για ενημερωτική εκδήλωση στον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για τις δράσεις επίδειξης (σύστημα Πληρώνω όσο Πετάω) του έργου  LIFE-IP CEI-Greece.

ΔΤ 15.09.2021 – Δελτίο τύπου για ενημερωτική εκδήλωση στον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για τις δράσεις επίδειξης (σύστημα Πληρώνω όσο Πετάω) του έργου LIFE-IP CEI-Greece.

ΔΤ 25.01.2021 – Απολογιστικό ΔΤ για το Εναρκτήριο Συνέδριο του έργου LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”.

ΔΤ 11.01.2021 – Εναρκτήριο Συνέδριο του έργου LIFE-IP CEI-GREECE «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».

ΔΤ 15.12.2020 – Πρόγραμμα Υποστήριξης της εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

 

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο