ΔΤ 14.02.2023 – Δελτίο τύπου για την ανανέωση εξοπλισμού της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης για τη διάσωση τροφής.

ΔΤ 22.11.2022 – Δελτίο Τύπου για τοπική εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Πάρο με τίτλο: Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Πάρου και της Αντιπάρου.

ΔΤ 22.09.2022 – Δελτίο Τύπου για την παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων.

ΔΤ 28.6.2022 – Απολογιστικό δελτίο τύπου για εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

ΔΤ 27.6.2022 – Απολογιστικό δελτίο τύπου για περιφερειακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Κοζάνη.

ΔΤ 15.6.2022 – Δελτίο τύπου για περιφερειακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Κοζάνη.

ΔΤ 03.11.2021 – Γενικό Δελτίο τύπου για το έργο LIFE-IP CEI-Greece

ΔΤ 06.10.2021 – Δελτίο Τύπου για την ενημερωτική εκδήλωση Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Τήνου.

ΔΤ 24.09.2021 – Απολογιστικό ΔΤ για ενημερωτική εκδήλωση στον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για τις δράσεις επίδειξης (σύστημα Πληρώνω όσο Πετάω) του έργου  LIFE-IP CEI-Greece.

ΔΤ 15.09.2021 – Δελτίο τύπου για ενημερωτική εκδήλωση στον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για τις δράσεις επίδειξης (σύστημα Πληρώνω όσο Πετάω) του έργου LIFE-IP CEI-Greece.

ΔΤ 25.01.2021 – Απολογιστικό ΔΤ για το Εναρκτήριο Συνέδριο του έργου LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”.

ΔΤ 11.01.2021 – Εναρκτήριο Συνέδριο του έργου LIFE-IP CEI-GREECE «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».

ΔΤ 15.12.2020 – Πρόγραμμα Υποστήριξης της εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

 

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο