ΔΤ 20.09.2023 – Δελτίο Τύπου Επέκταση της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στο Αμύνταιο, στο Νεστόριο και στις Πρέσπες

ΔΤ 12.09.2023 – Δελτίο Τύπου Επεκτείνεται το πρόγραμμα χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στο Αμύνταιο, στο Νεστόριο και στις Πρέσπες

Δ.Τ. Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση για τα Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων

ΔT 14.07.2023 – Δελτίο Τύπου Ενημερωτική εκδήλωση για τα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα στη Σιάτιστα

ΔΤ 10.07.2023 – Δελτίο Τύπου Έναρξη της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στη Σιάτιστα

ΔΤ 07.07.2023 – Δελτίο Τύπου Ενημερωτική εκδήλωση για τα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα στην Καστοριά

ΔΤ 03.07.2023 – Δελτίο Τύπου Έναρξη της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στην Καστοριά 

ΔΤ 19.06.2023 – Δελτίο τύπου Έναρξη της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στα Γρεβενά

ΔΤ 15.06.2023 – Δελτίο τύπου Ενημερωτική Συνάντηση με ενδιαφερόμενα μέρη στον Δήμο Γρεβενών από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

ΔΤ 31.05.2023 – Δελτίο Τύπου Εσπερίδας Ενημέρωσης & Περιφερειακού Εργαστηρίου Κυκλικής Οικονομίας στην Αλεξανδρούπολη από το Πράσινο Ταμείο & την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – LIFE-IP CEI-Greece.

ΔΤ 25.05.2023 – Δελτίου τύπου Έναρξη της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στη Φλώρινα

ΔΤ 2.05.2023 – Απολογιστικό Δελτίο τύπου Έναρξη της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στην Κοζάνη

ΔΤ 24.03.2023_ Δελτίο Τύπου Διεθνές Θεματικό Εργαστήριo #1, “Νησιά μηδενικών αποβλήτων”

ΔΤ 14.02.2023 – Δελτίο τύπου για την ανανέωση εξοπλισμού της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης για τη διάσωση τροφής.

ΔΤ 22.11.2022 – Δελτίο Τύπου για τοπική εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Πάρο με τίτλο: Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Πάρου και της Αντιπάρου.

ΔΤ 22.09.2022 – Δελτίο Τύπου για την παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων.

ΔΤ 28.6.2022 – Απολογιστικό δελτίο τύπου για εκδήλωση ενημέρωσης σχετικά με τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

ΔΤ 27.6.2022 – Απολογιστικό δελτίο τύπου για περιφερειακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Κοζάνη.

ΔΤ 15.6.2022 – Δελτίο τύπου για περιφερειακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Κοζάνη.

ΔΤ 03.11.2021 – Γενικό Δελτίο τύπου για το έργο LIFE-IP CEI-Greece

ΔΤ 14.10.2021 – Απολογιστικό δελτίο τύπου για την ενημερωτική εκδήλωση Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Τήνου.

ΔΤ 06.10.2021 – Δελτίο Τύπου για την ενημερωτική εκδήλωση Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Τήνου.

ΔΤ 24.09.2021 – Απολογιστικό ΔΤ για ενημερωτική εκδήλωση στον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για τις δράσεις επίδειξης (σύστημα Πληρώνω όσο Πετάω) του έργου  LIFE-IP CEI-Greece.

ΔΤ 15.09.2021 – Δελτίο τύπου για ενημερωτική εκδήλωση στον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για τις δράσεις επίδειξης (σύστημα Πληρώνω όσο Πετάω) του έργου LIFE-IP CEI-Greece.

ΔΤ 25.01.2021 – Απολογιστικό ΔΤ για το Εναρκτήριο Συνέδριο του έργου LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”.

ΔΤ 11.01.2021 – Εναρκτήριο Συνέδριο του έργου LIFE-IP CEI-GREECE «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».

ΔΤ 15.12.2020 – Πρόγραμμα Υποστήριξης της εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα.

 

Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
LIFE-IP CEI-Greece - LIFE18 IPE/GR/000013

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από:

Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πράσινο Ταμείο