Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο διεθνές θεματικό εργαστήριο του LIFE-IP CEI-Greece που διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 4.4.2023 από το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ με θέμα “Νησιά Μηδενικών Αποβλήτων – Μεταμορφώνοντας τα νησιά σε τόπους μηδενικών αποβλήτων για μία βιώσιμη ανάπτυξη”.

Το εργαστήριο που διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά παρακολούθησαν περίπου 200 ενδιαφερόμενοι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διερευνήθηκε η δυναμική των νησιών να αποτελέσουν περιοχές εφαρμογής στρατηγικών μηδενικών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις και δυνατότητές τους.

Σκοπός αυτού του εργαστηρίου ήταν τόσο να εμπνεύσει τους νησιωτικούς Δήμους να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, ενεργοποιώντας τη σταδιακή μετάβαση των νησιωτικών κοινοτήτων σε βιώσιμες και κυκλικές , όσο και η ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δείτε παρακάτω τις παρουσιάσεις του 1ου διεθνούς θεματικού εργαστηρίου.

Ατζέντα 1ου Διεθνούς Θεματικού Εργαστηρίου

Ολόκληρη η εκδήλωση σε video εδώ.

Αριστερά ο κος Κ. Κομνηνός, Διευθυντής του Δικτύου ΔΑΦΝΗ και δεξιά η κα Σ. Παπαγεωργίου, Τechnical Μonitor του έργου (NEEMO EEIG).

Αριστερά ο ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κος Μ. Γραφάκος και δεξιά ο κος Κ. Κομνηνός, Διευθυντής του Δικτύου ΔΑΦΝΗ.

Sebastià Sansó i Jaume | General Director of waste management and environmental education of the Government of the Balearic Islands Marisa Forcén Nuñez | Officer in charge of Waste management and Contaminated Soils of the Government of the Balearic Islands

Αριστερά ο κος F. Lembo, Deputy Secretary General ACR+, δεξιά η κα Β. Παναρέτου, Υπεύθυνη έργου για το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ.

Session: The experiences of the Civil Society in Greece (Β. Παναρέτου Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, Ρ. Καρδαρά WhyWasteMe, Κ. Τσουκαλάς WWF Greece, Μ. Krosman ΑΜΟΡΓΟΡΑΜΑ, Z. Κοντομανώλη Clean Blue Promise).