Tag

LIFE-IP CEI-Greece Archives - Circulargreece

Ανακοινώσεις/Νέα

Σχέδιο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Διάχυσης των αποτελεσμάτων του LIFE-IP CEI-Greece

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα το Σχέδιο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου (παραδοτέο E1.D1), το οποίο βρίσκεται σε τελικό στάδιο ελέγχου και θα δημοσιοποιηθεί με την ολοκλήρωσή του. Το σχέδιο αποτελεί έναν οδηγό για όλους τους εταίρους του έργου, με βάση τον οποίο θα δρομολογηθεί η επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων του LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».
kkoligiorga
13 Απριλίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021 – 2030

Ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021 – 2030 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Κεντρικός στόχος του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων είναι να παράγονται λιγότερα απόβλητα στη χώρα. Οι πολιτικές, οι οποίες περιγράφονται, εστιάζουν στην προώθηση και την υποστήριξη μοντέλων βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης και ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη χρήση προϊόντων που διασφαλίζουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων, ιδιαιτέρως προωθώντας την επισκευασιμότητα, την ανθεκτικότητα και την επαναχρησιμοποιήσιμη φύση των προϊόντων.
kkoligiorga
26 Μαρτίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (2021-2023)

Δημοσιεύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2021 η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ 466/Β/8-2-2021), μέσω της οποίας εισάγονται οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) στην Ελλάδα. Οι ΠΔΣ ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ᾽ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση με αγαθά, υπηρεσίες και έργα που επιτελούν την ίδια πρωταρχική λειτουργία τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο της σύμβασης υπό άλλες συνθήκες.
sylvester
11 Μαρτίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Δίκτυο ΔΑΦΝΗ: Αποστολή σε 5 Δήμους – μέλη στο πλαίσιο του LIFE-IP CEI-Greece

Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου έργου LIFE-IP CEI-GREECE «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ πραγματοποίησε επισκέψεις στα 5  νησιά του Αιγαίου που συμμετέχουν ως πιλότοι στο έργο: Αλόννησος  Αντίπαρος, Θήρα, Πάρος, Τήνος. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους των Δήμων με τους οποίους συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της διαχείρισης αποβλήτων αλλά και γενικότερα της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στο νησιωτικό χώρο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε φορείς της τοπικής οικονομίας με στόχο αρχικά τη συλλογή δεδομένων και την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και την ενημέρωση και ανάδειξη των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται.
kkoligiorga
5 Φεβρουαρίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Εναρκτήριο Συνέδριο του έργου LIFE-IP CEI-GREECE «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα»

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και το Πράσινο Ταμείο διοργανώνει το εναρκτήριο συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece με τίτλο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10 π.μ. – 1.30 μ.μ., διαδικτυακά εν μέσω των περιορισμών που θέτει η πανδημία.

kkoligiorga
11 Ιανουαρίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Εντείνονται οι συζητήσεις για τη χρήση δευτερογενών υλικών

Μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα τις «Προδιαγραφές στην Ανακύκλωση» πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της δράσης «Ανασκόπηση προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών για τη χρήση δευτερογενών υλικών» του έργου LIFE-IP CEI-Greece. Τη συνάντηση οργάνωσαν οι συνδικαιούχοι του έργου Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και το Πράσινο Ταμείο.
kkoligiorga
21 Δεκεμβρίου, 2020
Ανακοινώσεις/Νέα

Έρευνα για την κυκλική οικονομία προς τους ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece

Παράταση έρευνας έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 Στο πλαίσιο του έργου μας LIFE-IP CEI-Greece διεξάγεται έρευνα που στοχεύει στην καταγραφή των απόψεων των ενδιαφερόμενων φορέων για την επιτυχή μετάβαση της χώρας μας στην κυκλική οικονομία, καθώς και στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με ενδεχόμενες ανάγκες οικοδόμησης του δυναμικού τους σε θέματα κυκλικής οικονομίας.  Ειδικότερα, έχει συνταχθεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα (δημόσια διοίκηση, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, παραγωγικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς, επιστημονική, ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα), ενώ περιλαμβάνει και εξειδικευμένες ερωτήσεις ανάλογα με την κατηγορία του φορέα.
kkoligiorga
23 Νοεμβρίου, 2020
Ανακοινώσεις/Νέα

Παρουσίαση του έργου LIFE-IP CEI-Greece στην τελική ημερίδα του LIFE REWEEE

Στο πλαίσιο της τελικής ημερίδας παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE REWEEE "Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)" – LIFE14/ENV/GR/000858 η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, 10:00-13:30, θα παρουσιαστεί το LIFE-IP CEI-Greece "Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα" από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συντονιστή του έργου.
kkoligiorga
17 Νοεμβρίου, 2020