Παρουσιάστηκαν στο 9ο International Conference on Sustainable Solid Waste Management (https://corfu2022.uest.gr/index.php/en/) που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, 15 – 18 Ιουνίου 2022, τα αποτελέσματα της Δράσης Α.2.4 του έργου LIFE-IP CEI-Greece, για τον Δήμο Αθηναίων “Προπαρασκευαστικές μελέτες για την ολοκληρωμένη διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων”.

Βρείτε εδώ την παρουσίαση με τίτλο “Hazardous Household Waste in the Municipality of Athens: qualitative and quantitative characteristics”.