Category

Uncategorized

Uncategorized

Έρευνα της diaNEOsis με θέμα “Μία κυκλική οικονομία για την Ελλάδα”.

Ο οργανισμός έρευνας και ανάλυσης diaNEOsis (https://www.dianeosis.org) ολοκλήρωσε πρόσφατα έρευνα με θέμα "Κυκλική Οικονομία: Ευκαιρίες, προκλήσεις και επιδράσεις στην Ελληνική Οικονομία". Ερευνητική ομάδα του ΙΟΒΕ υπό τον συντονισμό του γενικού διευθυντή Νίκου Βέττα ανέλαβε για λογαριασμό της διαΝΕΟσις τη σύνταξη μιας πλήρους και αναλυτικής μελέτης για τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να συμβούν στην ελληνική οικονομία προς την κατεύθυνση εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες  καθώς και τη συνοπτική και πλήρη παρουσίαση της μελέτης εδώ.
epolitopoulou
27 Οκτωβρίου, 2022
Uncategorized

1o Don’t drop φεστιβάλ κυκλικής οικονομίας “Δράση 6Rχης”

To skywalker.gr διοργανώνει το 1ο Don’t Drop Φεστιβάλ Κυκλικής Οικονομίας «Δράση 6Rχής» στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2022 στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ με ελεύθερη είσοδο. Σκοπός του διήμερου φεστιβάλ είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων σχετικά με την έννοια της  κυκλικής οικονομίας μέσα από workshop, παρουσιάσεις και προτάσεις καθημερινής εφαρμογής.
epolitopoulou
4 Οκτωβρίου, 2022
UncategorizedΑνακοινώσεις/Νέα

Πανελλαδική έρευνα για την Κυκλική Οικονομία στο πλαίσιο του LIFE-IP CEI-Greece

Για τη μετάβαση από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και τα βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή και η δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών της χώρας, που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας και των οικονομικών, κοινωνικών και παραγωγικών παραγόντων. Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης σε συνεργασία με 19 εταίρους και προϋπολογισμού 15,93 εκ. € που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το Πράσινο Ταμείο, πραγματοποιήθηκε πανελλαδική έρευνα για την κυκλική οικονομία το διάστημα Νοέμβριος 2020 – Ιανουάριος 2021, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, η οποία απευθύνθηκε στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που δύνανται να συνεισφέρουν στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας της χώρας.
epolitopoulou
12 Απριλίου, 2022
Uncategorized

Κυκλική Οικονομία | Πρωτοβουλίες: project ΠΑΡΑΛΙΕΣ

project PARALIES www.projectparalies.gr , [email protected] Έκθεση Απολογισμού 2021 (εδώ) To project PARALIES είναι μία πρωτοβουλία που εστιάζει στον καθαρισμό και την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος από τα απορρίμματα, ιδίως τα πλαστικά απόβλητα, που είτε δημιουργούνται στις παραλίες  είτε προέρχονται από την θάλασσα. Προς αυτή την κατεύθυνση, η πρωτοβουλία στοχεύει στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα, προτρέποντας κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες  επιχειρήσεις να υποστηρίξουν ενεργά τους στόχους  της, υιοθετώντας μία παραλία για όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
epolitopoulou
31 Ιανουαρίου, 2022
Uncategorized

Αποδομώντας το Γραμμικό Μοντέλο | Το πρόγραμμα LIFE και η Κυκλική Οικονομία

Οι άνθρωποι που ζουν σήμερα στις αναπτυγμένες οικονομίες έχουν πρόσβαση σε πληθώρα προϊόντων τα οποία διατίθενται σε προσιτές τιμές. Η παραγωγή όμως τέτοιων προϊόντων σχετίζεται συχνά με την υπερβολική και εντατική χρήση των φυσικών πόρων καθώς και με εκπομπές CO2, οι οποίες συνδέονται με την εξόρυξη και επεξεργασία αυτών των πόρων.  Επιπρόσθετα, πολλά αντικείμενα χαλάνε εύκολα, χωρίς τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, επισκευής ή ανακύκλωσης, είτε κατασκευάζονται ως προϊόντα μίας χρήσης. Η λύση σχετικά με την εξάρτησή μας από τέτοιου είδους πόρους καθώς και όλα αυτά τα άχρηστα απόβλητα είναι η Κυκλική Οικονομία (ΚΟ). Η ΚΟ στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζονται τα προϊόντα και στην ενδυνάμωση των καταναλωτών προκειμένου να κάνουν βιώσιμες επιλογές για το περιβάλλον. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE με την συγχρηματοδότηση  σειράς έργων LIFE έχει συμβάλει σε αυτό το μεταβατικό στάδιο απομάκρυνσης από το γραμμικό μοντέλο, υποστηρίζοντας έμπρακτα το σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία της ΕΕ.
epolitopoulou
21 Νοεμβρίου, 2021
Uncategorized

Δείκτες για την μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία

Δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου προς μία Κυκλική Οικονομία στην ΕΕ.

  CE Indicators   Το πλαίσιο παρακολούθησης που έχει   θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας αποτελείται από 10 δείκτες που αντιστοιχούν στις εξής θεματικές ενότητες:     CE ConsumptionΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τέσσερις δείκτες:
  • Αυτάρκεια πρώτων υλών για παραγωγή στην ΕΕ
  • Πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ως δείκτης για πτυχές χρηματοδότησης)
  • Παραγωγή αποβλήτων (ως δείκτης για θέματα κατανάλωσης)
  • Σπατάλη τροφίμων
CE Waste Management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει δύο δείκτες:
  • Ποσοστά ανακύκλωσης (το μερίδιο των αποβλήτων που ανακυκλώνονται)
  • Ειδικές ροές αποβλήτων (απόβλητα συσκευασίας, βιολογικά απόβλητα, ηλεκτρονικά απόβλητα κ.α.)
CE Secondary Materials ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει δύο δείκτες:
  • Συμβολή των ανακυκλωμένων υλικών στη ζήτηση πρώτων υλών
  • Εμπόριο ανακυκλώσιμων πρώτων υλών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και με τον υπόλοιπο κόσμο.
CE InnovationΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει δύο δείκτες:
  • Ιδιωτικές επενδύσεις, θέσεις εργασίας και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με την ανακύκλωση και τις δευτερογενείς πρώτες ύλες, ως αντιπροσωπευτική ένδειξη καινοτομίας.
Πηγή: Eurostat Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πλαίσιο παρακολούθησης Κυκλικής Οικονομίας της ΕΕ με συνοπτικά στοιχεία για το τι γνωρίζουμε σήμερα.
epolitopoulou
6 Αυγούστου, 2021
Uncategorized

Test Text

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" column_direction="default" column_direction_tablet="default" column_direction_phone="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" row_border_radius="none" row_border_radius_applies="bg" overlay_strength="0.3" gradient_direction="left_to_right" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_tablet="inherit" column_padding_phone="inherit" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" column_border_radius="none" column_link_target="_self" gradient_direction="left_to_right" overlay_strength="0.3" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][evc_text_marquee text="It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum." font_size="22px"][/vc_column][/vc_row]
sylvester
30 Νοεμβρίου, 2020
Uncategorized

Τι είναι η κυκλική οικονομία

Ως «κυκλική οικονομία» αποκαλείται συχνά βιομηχανικό ή οικονομικό σύστημα ή έκφανση οικονομικών μοντέλων. Κοινός στόχος αυτών είναι η κατάργηση του παραδοσιακού γραμμικού μοντέλου της οικονομίας το οποίο στηρίζεται στην «εξόρυξη-χρήση-απόρριψη». Μέσα από την κυκλική οικονομία επιδιώκεται η δημιουργία κύκλων, μέσα από τους οποίους οι πρώτες ύλες, τα εξαρτήματα και τα προϊόντα, χάνουν όσο το δυνατόν λιγότερη από την αξία τους. Ταυτόχρονα επιδιώκει τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και συστημικής σκέψης. Τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά, αποσυναρμολογήσιμα, επισκευάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα μέσα από τεχνικούς ή βιολογικούς κύκλους. Προτεραιότητα δίνεται σε ότι έχει ήδη φτιαχτεί π.χ. επανακατασκευή, ενώ η κατασκευή νέων προϊόντων στρέφεται αποκλειστικά σε ανανεώσιμους πόρους και πρώτες ύλες, εξαλείφοντας όσο γίνεται δυνατόν τις τοξικές ουσίες μέσα σε αυτά. Έτσι εισέρχονται στην αγορά τα δευτερογενή υλικά, που προκύπτουν από την επεξεργασία αποβλήτων ή προϊόντων, αντικαθιστώντας τις πρώτες ύλες που προκύπτουν από την εξόρυξη. Κλειδί στην κυκλική οικονομία αποτελεί η αποϋλοποίηση. Συνοδεύεται συχνά από την παροχή προϊόντων ως υπηρεσίες και οδηγείται από καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που επηρεάζουν τις παραδοσιακές καταναλωτικές συνήθειες. Οι παραπάνω διαδικασίες δημιουργούν αλυσίδες αξίας, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στην κυκλική οικονομία να στηρίξει νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες μπορούν να είναι έμμεσα ή άμεσα κυκλικές, με τις τελευταίες να χωρίζονται σε αυτές που την καθιστούν εφικτή και αυτές που την εφαρμόζουν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πρόσφατης μελέτης από το Cambridge, η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην οικονομία της ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα αύξησης του ΑΕΠ της ΕΕ κατά επιπλέον 0,5 % έως το 2030, με τη δημιουργία περίπου 700.000 νέων θέσεων εργασίας. b2green
seitanidisd
20 Νοεμβρίου, 2020
Uncategorized

Στην τελική του φάση βρίσκεται ο χάρτης για την κυκλική οικονομία

Με στόχο ο Οδικός Χάρτης της χώρας για την Κυκλική Οικονομία να είναι έτοιμος μέσα στο Νοέμβριο, ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, συγκάλεσε -μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Κυκλικής Οικονομίας, ζητώντας από τους συμμετέχοντες φορείς να
seitanidisd
9 Νοεμβρίου, 2020