Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πλαίσιο  του σχεδίου  δράσης της ΕΕ για τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, οι χώρες της ΕΕ κατέθεσαν έκθεση με το προφίλ τους αναφορικά με τις πολιτικές κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο  καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές δίνοντας  έμφαση σε καινοτόμες πολιτικές.

Ενημερωθείτε για το προφίλ της Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε σε σχετική έκθεση από τον ΕΟΠ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος) τον Δεκέμβριο 2022. Στην εν λόγω έκθεση αναφέρεται το έργο LIFE-IP CEI-Greece το οποίο εφαρμόζει την Κυκλική Οικονομία στη χώρα μας και συμβάλει στην υποστήριξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.

Circular Economy Country Profile – Greece

Country Profiles on Circular Economy in Europe