Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το συντονισμό της  Καθηγήτριας κ. Κάτιας Λαζαρίδη, διοργάνωσαν με επιτυχία,  διεθνές θεματικό εργαστήριο στο πλαίσιο της δράσης Ε2.2 «Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θεματικά Εργαστήρια», η οποία αφορά στη διοργάνωση εργαστηρίων για τις πτυχές εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα, με θέμα “Απόβλητα Γεωργικής Παραγωγής & Βιοοικονομία”.

Δείτε εδώ το απολογιστικό δελτίο τύπου με φωτογραφικό υλικό από το εργαστήριο.

Ακολουθούν οι παρουσιάσεις των ομιλητών.