Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση για το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE στο πλαίσιο της 5ης διεθνούς έκθεσης Verde.tec “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος” που διοργάνωσε ο  Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον ( CINEA ) το Σάββατο 18 Μαρτίου, 2023, 11.30-13.45  | Session: LIFE Programme, the EU’s funding instrument for environment and climate action, με τη συμμετοχή του LIFE-IP CEI-Greece.

Στην εκδήλωση συμμετείχε το LIFE-IP CEI-Greece  με εκπρόσωπο από την ομάδα έργου του συντονιστή εταίρου, την κα Μαίρη Πλατή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπεύθυνη Διαχείρισης έργου, η οποία παρουσίασε το πρόγραμμα “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, LIFE18 IPE/GR/000013, στο πλαίσιο της ενότητας για τα ολοκληρωμένα προγράμματα LIFE (IP) που βρίσκονται σε εξέλιξη (1. LIFE-IP CEI-Greece, 2. LIFE-IP AdaptIn GR, 3. LIFE-IP 4 Natura) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή του έργου, στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής.

Την ενότητα “Contribution of LIFE to the national policy framework”,  συντόνισε ο κος Ηλίας Ντεμιάν (Regional Coordinator of the External Monitoring Team, South-East Europe, LIFE Programme NEEMO).

Εκπρόσωποι της NEEMO EEIG και μέλη από τις ομάδες έργου συνδικαιούχων των προγραμμάτων LIFE στο περίπτερο του LIFE στην έκθεση Verde.tec 2023.

Η κα Πλατή (υπεύθυνη διαχείρισης του LIFE-IP CEI-Greece) κατά την παρουσίαση της.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενότητα “Contribution of LIFE to the national policy framework”, 5η Διεθνής Έκθεση Verde.tec

 

 

Δείτε εδώ την παρουσίαση της κας Μαίρης Πλατή για το έργο LIFE-IP CEI-Greece.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.