Εθνική Καταγραφική Έρευνα για τα απόβλητα τροφίμων από τη συγκομιζόμενη παραγωγή φυτικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση

 

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διεξάγουν εθνική καταγραφική έρευνα για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας αναφορικά με τη συλλογή στοιχείων για τα απόβλητα τροφίμων που παράγονται από τη συγκομιζόμενη παραγωγή φυτικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η έρευνα απευθύνεται στους παραγωγούς φυτικών προϊόντων που προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή αναμένεται ευλόγως ότι θα χρησιμεύσουν για τον σκοπό αυτόν, μέσω της διάθεσής τους απευθείας στην αγορά ή σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. Η έρευνα είναι ανώνυμη  με αποκλειστικό σκοπό τις ανάγκες μέτρησης της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων σε εθνικό επίπεδο και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της καταχώρισης των αιτούμενων στοιχείων ανά καλλιέργεια σε ειδικά διαμορφωμένη φόρμα συμπλήρωσης.

Η πρόσκληση για τη συμμετοχή στην έρευνα έως τις 12 Απριλίου 2023 έχει αποσταλεί στους παραγωγούς φυτικών προϊόντων και στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται μέχρι σήμερα εθνικά δεδομένα για τα απόβλητα τροφίμων από τη συγκομιζόμενη φυτική παραγωγή για ανθρώπινη κατανάλωση, η συμμετοχή των παραγωγών της χώρας μας είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της καταγραφικής έρευνας που διεξάγεται για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο.

Η καταγραφική έρευνα υλοποιείται   στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI Greece «Εφαρμογή Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (LIFE IPE/GR/000013), συντονιστής του οποίου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.