Διεθνής ημερίδα με θέμα «Νησιά Μηδενικών Αποβλήτων» διοργανώνεται από το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (LIFE18 IPE/GR/000013), την Τρίτη 4 Απριλίου 2023, 12.00-14.45 (τοπική ώρα Ελλάδος). Η εκδήλωση είναι αποκλειστικά ψηφιακή, η γλώσσα είναι η αγγλική, με ταυτόχρονη μετάφραση σε ελληνικά, και η παρακολούθηση είναι δωρεάν για τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα διερευνηθεί η δυναμική των νησιών να αποτελέσουν περιοχές εφαρμογής στρατηγικών μηδενικών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις και δυνατότητές τους .

Η έντονη εποχικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων στο νησιωτικό χώρο, δεδομένης της επικέντρωσης αυτών στον τουρισμό, σε συνδυασμό με το αυξημένο μεταφορικό κόστος, την αδυναμία ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας αλλά και συχνά την σύγκρουση χρήσεων γης και την αδυναμία χωροθέτησης κρίσιμων υποδομών, είναι ορισμένες από τις πτυχές που καθιστούν την διαχείριση αποβλήτων στα νησιά μια μεγάλη πρόκληση και αυξάνουν τις πιέσεις στα ευαίσθητα και μοναδικά νησιωτικά οικοσυστήματα.

Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι τόσο να εμπνεύσει τους νησιωτικούς Δήμους να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, ενεργοποιώντας τη σταδιακή μετάβαση των νησιωτικών κοινοτήτων σε βιώσιμες και κυκλικές , όσο και η ανταλλαγή καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Πατήστε εδώ για να ολοκληρώσετε εγγραφή για τη δωρεάν παρακολούθηση του εργαστηρίου.

Δείτε εδώ το αναλυτικό δελτίο τύπου.