Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε υβριδική περιφερειακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης που διοργάνωσε η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 στην Κοζάνη, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».

Δείτε τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης:

Πρόγραμμα LIFE & Απολογισμός Συμμετοχής της Ελλάδας
Γιώργος Πρωτόπαπας (Διευθυντής Πράσινου Ταμείου και Εκπρόσωπος Εθνικού Σημείου Επαφής LIFE για το Περιβάλλον).

Γενική Επισκόπηση του έργου LIFE-IP CEI-Greece
Μαρία Πλατή (Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας).

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων
Ανδρέας Σωτηρόπουλος (Περιβαλλοντολόγος MSc, Terra Nova).

Η πρόκληση της διαχείρισης των ΕΟΑ στον Δήμο Αθηναίων
Χαράλαμπος Φωτάκης (Στέλεχος Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Δήμος Αθηναίων).

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων
Κωνσταντίνος Τσιόπτσιας (Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ).

Η εναλλακτική διαχείριση στην Ελλάδα
Μαρίνα Παπαδάκη (Προϊσταμένη τμήματος Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ).

ΑΦΗΣ, Ανακύκλωση Μπαταριών
Γιάννης Λαζαρίδης (Διευθύνων Σύμβουλος ΑΦΗΣ ΑΕ).