Το έργο LIFE-IP CEI-Greece πραγματοποίησε συνάντηση δικτύωσης στο πλαίσιο της δράσης Ε2 “Διάχυση αποτελεσμάτων και δικτύωση με άλλα έργα και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο” με αποστολή επισκεπτών στη χώρα μας από την Ρουμανία,  την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, 10.30 πμ-12.00 μμ στο πολιτιστικό κέντρο Μολύβι (Ιερά Οδός 154, Αθήνα, 122 42).

Κλιμάκιο 15 υψηλόβαθμων δημοσίων λειτουργών από την περιφέρεια Giurgiu της Ρουμανίας επισκέφθηκε την Αθήνα, στο πλαίσιο συμμετοχής της περιφέρειας στο έργο ‘i.R.E.M. – Responsible Institutions, Managerial Efficiency’ που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και το πρόγραμμα Operational Capacity Administrative Program 2014-2020.

Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν από στέλεχος του ΥΠΕΝ για τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος LIFE-IP CEI-Greece,  και από στέλεχος του Πράσινου Ταμείου για το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE και τους στόχους του.

Στη συνέχεια ακολούθησε πιο λεπτομερής παρουσίαση από τους εκπροσώπους των εταίρων του έργου LIFE-IP CEI-Greece, Terra Nova Ltd. και Δήμο Αθηναίων για την πιλοτική δράση  C3 “Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα δικτύων συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων” καθώς και τις δράσεις του Δήμου Αθηναίων για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το έργο,  αλλά και ευρύτερα.

Το κλιμάκιο ενημέρωσε συνοπτικά τα μέλη του LIFE-IP CEI-Greece για τον σκοπό της επίσκεψης, που αφορά σε ενημέρωση και ανταλλαγή ιδεών/καλών πρακτικών με στόχο τη βελτίωση της στρατηγικής διοίκησης της περιφέρειας Giurgiu και η συνάντηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς  με ερωτήσεις και διάλογο.

Ο Νίκος Ψημμένος, Περιβαλλοντολόγος MSc, παρουσιάζει το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE ως εκπρόσωπος του Πράσινου Ταμείου, Εθνικού Σημείου επαφής του LIFE.

Ο Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος MSc, παρουσιάζει την πιλοτική δράση C3, για χωριστή συλλογή και διαχείριση των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στον Δ. Αθηναίων και την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας ως εκπρόσωπος της Terra Nova Ltd.

Ο Χαράλαμπος Φωτάκης, Χημικός Μηχανικός, στέλεχος του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει τις δράσεις του δήμου για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας.