Το έργο LIFE-IP CEI-Greece διοργανώνει στο πλαίσιο της δράσης C7.2 “Ανάπτυξη φόρουμ διαλόγου ενδιαφερόμενων μερών για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων” το 1ο Φόρουμ για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων – Μέτρηση, πρόληψη και διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της εστίασης, το οποίο θα διεξαχθεί παράλληλα με το συνέδριο Retaste 2022 – Rethink Food Waste (www.retaste.gr, 20-21 Οκτωβρίου)  και θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου, 13.30-17.00 στο Ελληνικό Μεσογειακό Παν/μιο στο Ηράκλειο Κρήτης με τη δυνατότητα δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης, για τους φορείς του κλάδου εστίασης και φιλοξενίας.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του φόρουμ.