Στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, τιμάται για τέταρτη φορά η παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων (https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste/international-day-awareness-food-loss-and-waste_en) .

Η μείωση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων αποτελεί  ευθύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών, που οφείλουν να συμμετέχουν σε μία κοινή προσπάθεια: των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, των αναπτυξιακών φορέων, της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας και των καταναλωτών.

Η συνεργασία είναι το κλειδί – ιδιαίτερα μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αλλά και  φορέων έρευνας και ανάπτυξης.

Ο ρόλος όλων μας, ως καταναλωτές, είναι σημαντικός και η κοινή μας προσπάθεια θα κάνει τη διαφορά. *

Το Ευρωπαϊκό έργο LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα” υλοποιεί σημαντικές δράσεις για τα απόβλητα τροφίμων, όπως την ανασκόπηση καλών πρακτικών πρόληψης αποβλήτων τροφίμων, την εκπόνηση ειδικού σχεδίου πρόληψης αποβλήτων τροφίμων, τη μέτρηση ετήσιας παραγωγής επιπέδων αποβλήτων τροφίμων στην Ελλάδα, την ανάπτυξη πλατφόρμας για την παρακολούθηση της πρόληψης αποβλήτων τροφίμων, δράσεις επίδειξης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, φόρουμ για την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, οικοδόμηση δυναμικού ενδιαφερόμενων μερών και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Το 2ο Φόρουμ για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων του έργου LIFE-IP CEI-Greece, θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, απευθύνοντας ευρύ κάλεσμα στους κλάδους εστίασης και φιλοξενίας. Δείτε περισσότερα για το φόρουμ εδώ.

Δείτε εδώ οδηγίες για το πως να μειώσετε τη σπατάλη τροφίμων στην καθημερινή ζωή.

Δείτε εδώ ενημερωτικό φυλλάδιο της FAO (Οργάνωση Τροφίμων & Γεωργίας του ΟΗΕ) για την παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την απώλεια και σπατάλη τροφίμων και τρόπους συμμετοχής (στα αγγλικά).

Δείτε εδώ τις συστάσεις της ομάδας ευρωπαίων πολιτών για τη σπατάλη τροφίμων.

Περισσότερο Ενημερωτικό Υλικό από την ΕΕ: Food waste panel (europa.eu)

 

* Πηγή: https://www.fao.org/3/cc7287en/cc7287en.pdf