Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2021 η δια ζώσης εκδήλωση «Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Τήνου». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Δήμο Τήνου, εταίρο του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το έργο και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δράσης Ε1.8 «Τοπικές δράσεις ευαισθητοποίησης για τις δράσεις επίδειξης του έργου». Στόχο του έργου για το νησί της Τήνου αποτελεί η ανάπτυξη και η λειτουργία ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, εφαρμόζοντας τη νέα νομοθετική δέσμη μέτρων για τα απόβλητα στη βάση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο κος Ιωάννης Μαρκουίζος, πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Τήνου και εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος καθαριότητας και ευπρεπισμού δημοτικής ενότητας Εξωμβούργου. Ο κύριος Μαρκουίζος αναφέρθηκε στις δράσεις του Δήμου στον τομέα της ανακύκλωσης καθώς και στη συνεργασία του με την Κοιν.Σ.Επ «Καλλονή-Κελλιά» στον τομέα αυτό. Τόνισε το θετικό αντίκτυπο που θα έχουν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο νησί της Τήνου στο πλαίσιο του έργου, αναβαθμίζοντας το περιβάλλον του νησιού, ευαισθητοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες και αναδεικνύοντας την Τήνο ως ένα φιλικό προς το περιβάλλον και πιο «πράσινο» νησί.

Στη συνέχεια, ο κος Σπύρος Νιάκας, υπεύθυνος του έργου από τον εταίρο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ), παρουσίασε στο κοινό τους στόχους του έργου αλλά και τις προκλήσεις και δυνατότητες εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στο νησιωτικό χώρο. Παρουσιάστηκαν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων στην Τήνο, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη στο νησί στη βάση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας. Τέλος, ο κος Νιάκας επικεντρώθηκε στις δυνατότητες εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στο νησί τόσο μέσω της εναλλακτικής κυκλικής διαχείρισης ρευμάτων αποβλήτων προτεραιότητας (με έμφαση στα πλαστικά απορρίμματα) όσο και μέσω της υλοποίησης δράσεων στον κλάδο του τουρισμού καθώς και δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων παραγωγικών φορέων και φορέων διαχείρισης αποβλήτων και πολιτισμού που δραστηριοποιούνται στην Τήνο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι: Εμποροεπαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος, Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων, Σύλλογος Επαγγελματιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Αγροτικός Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ «Καλλονή-Κελλιά», Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού. Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή των εκπροσώπων των παραπάνω φορέων, με θέμα τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στην Τήνο.

Παρουσίαση της εκδήλωσης