Το έργο LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» καλοσωρίζει με ιδιαίτερη χαρά τον νέο 20ο συνδικαιούχο του, την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. η οποία θα συμμετέχει σε μία σειρά από δράσεις (C Υλοποίησης, D Παρακολούθησης των επιπτώσεων του έργου, E Ευαισθητοποίησης & Διάχυσης Αποτελεσμάτων και F, Διαχείρισης & Παρακολούθησης)   με κεντρικό άξονα την Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων (Δράση C4)  και πιο συγκεκριμένα την υποδράση C4.3 «Δράσεις επίδειξης για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και περισσευμάτων».

Η υποδράση αυτή, βάσει του συμφωνητικού επιχορήγησης του έργου, προέβλεπε την δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης κατά την 1η φάση του έργου, ώστε να γίνει η επιλογή του νέου συνδικαιούχου που θα συμμετέχει στο έργο, με στόχο την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων επίδειξης όσον αφορά στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων. Βασικό κριτήριο σε αυτή την απόφαση ήταν η ενίσχυση υφιστάμενων καλών πρακτικών,  ούτως ώστε το έργο να συμβάλλει στην καλύτερη εδραίωση και εξέλιξή τους.

Μετά από έρευνα αγοράς και τηλεδιασκέψεις με διάφορους υποψήφιους, αναπτύχθηκε μια σειρά κριτηρίων τα οποία ενσωματώθηκαν στην ανοιχτή πρόσκληση, ώστε να καθοδηγήσουν τη διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων. Εκτός από την εξασφάλιση των τυπικών αρμοδιοτήτων, οι υποψήφιοι αξιολογήθηκαν ως προς την παρουσίαση των δράσεων που θα υλοποιούσαν, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τη στελέχωση της ομάδας έργου. Ακόμα, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δράσεων και οι συνέργειες που μπορεί να έχουν με άλλες τοπικές δράσεις αξιολογήθηκαν με σημαντική βαθμολογία. Την αξιολόγηση διενήργησε ειδική επιτροπή εκπροσώπων των υπόλοιπων εταίρων που συμμετέχουν σε αυτή τη δράση (Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο). Με μεγαλύτερη βαθμολογία ξεχώρισε η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, η οποία είναι και ο νέος συνδικαιούχος στο έργο.

Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) είναι ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Υ.Π.) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Το αντικείμενο δραστηριοποίησης της ΚΑΘ σύμφωνα με το καταστατικό της περιλαμβάνει: τη διοίκηση, διαχείριση και την, εν γένει, καλή λειτουργία της ΚΑΘ, καθώς και των εσόδων που προκύπτουν από την εκμίσθωση και κάθε είδους εκμετάλλευση των καταστημάτων, εγκαταστάσεων, χώρων, διακριτών επιφανειών και υπηρεσιών που συνδέονται με τη χονδρική πώληση στους χώρους της επιχείρησης. Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ, ως κύρια επιχειρησιακή κατεύθυνση για τον κλάδο των υπηρεσιών, ορίζεται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όρους ποιότητας και προσβασιμότητας, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Η βελτίωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα επιδιώκεται η καινοτομία τόσο σε επίπεδο διαδικασιών, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, ταυτόχρονα με τον εξορθολογισμό του κόστους…Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς /εμπόρους, οι δραστηριότητες της ΚΑΘ μπορεί να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας οι οποίες θα ενισχύσουν την ποιότητα και αναγνωρισιμότητα των προϊόντων τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ΝΑ Ευρώπη, υποβοηθώντας τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες της ΚΑΘ θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα εντός ενός πλαισίου μέριμνας και πρόνοιας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και της ορθής διαχείρισης και εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων.

Οι εγκαταστάσεις της ΚΑΘ βρίσκονται από το 1975 στο 7ο χιλ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας σε ένα χώρο 250 στρεμμάτων. Περιλαμβάνουν την αγορά οπωροκηπευτικών προϊόντων (4 ζώνες, από 70 καταστήματα η κάθε μία), τη νέα αγορά κρεάτων (24 καταστήματα) και κτήρια διοίκησης. Εκτιμάται ότι στην ΚΑΘ διακινούνται καθημερινά 600 – 800 τόνοι φρούτων/λαχανικών και 80 – 100 τόνοι κρέατος, ενώ το εργατικό δυναμικό με τους επισκέπτες καθώς και τα μεταφορικά οχήματα ξεπερνούν τους 5.000 και 2.500 αντίστοιχα.

Η ΚΑΘ εστιάζει ιδιαίτερα στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου INTERREG VA GreeceBulgaria 2014-2020, οι 2 συνεργαζόμενες χώρες εφαρμόζουν το πρόγραμμα “Social Plate”.

Η Κοινωνική Επισιτιστική Βοήθεια (Social Plate) είναι μια Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης με αφορμή το πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 με τίτλο “Supporting Social Enterprises in Combating Poverty And Social Exclusion’’, «Υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού». Στοχεύει στην διανομή φαγητού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας, από κοινωνικά παντοπωλεία Δήμων, συσσίτια κ.λπ. και στη μείωση της άσκοπης σπατάλης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Καθημερινά, οι έμποροι της ΚΑΘ προσφέρουν τα μη εμπορεύσιμα, αλλά κατάλληλα προς βρώση προϊόντα τους (φρούτα & λαχανικά) στο Social Plate, όπου μετά από διαλογή προσφέρονται σε φορείς που ασχολούνται με τον επισιτισμό ευπαθών ομάδων της περιφέρειας. Από την αρχή της δράσης τον Απρίλιο του 2018,  το Social Plate έχει παραλάβει περισσότερους από 723 τόνους φρούτων και λαχανικών και έχει προσφέρει περισσότερους από 500 τόνους σε πάνω από 70 φορείς της Περιφέρειας, ενώ τα Χριστούγεννα 2017 & 2018, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης όπου προσφέρθηκε μαγειρεμένο φαγητό από τα ανακτήσιμα τρόφιμα που διαχειρίζεται η ΚΑΘ. Η καθημερινή δράση εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Social Plate και στα κοινωνικά δίκτυα.

https://www.socialplate.eu/el

Facebook/Social Plate – Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.