Το Πράσινο Ταμείο και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης συνδιοργανώνουν Εσπερίδα Ενημέρωσης και Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας, από τις 13 έως και τις 16 Ιουνίου 2023, στο εμβληματικό κτίριο του Νομαρχείου Έβρου (Σουλίου 2), στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα». Το Έργο συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σε συνεργασία με 19 στρατηγικούς εταίρους.

Συγκεκριμένα, στις 13 Ιουνίου 2023, 17:00-20:00, θα διεξαχθεί η Εσπερίδα Ενημέρωσης στο πλαίσιο της Δράσης Ε1.7 “Περιφερειακές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης”, η οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό, με σκοπό την παρουσίαση του Έργου LIFE-IP CEI-Greece, την ανάδειξη πρακτικών κυκλικής οικονομίας στην τοπική κοινωνία και την εν γένει καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που άπτονται αυτής.

Από τις 14 έως και τις 16 Ιουνίου 2023, 09:00-15:00, θα πραγματοποιηθεί το Τριήμερο Περιφερειακό Εργαστήριο στο πλαίσιο της Δράσης C7.1 “Στοχευμένα Εργαστήρια Οικοδόμησης Δυναμικού” όπου θα αναλυθούν θέματα που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, θα υλοποιηθούν βιωματικές ασκήσεις και θα παρουσιαστούν παραδείγματα από τους εταίρους του Έργου. Τα εργαστήρια στοχεύουν στην κατάρτιση όλων των ενδιαφερομένων μερών που καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως είναι οι δήμοι, οι βιομηχανίες, οι ΜΜΕ, οι ενώσεις αγροτών, τα επαγγελματικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, τοπικές τουριστικές ενώσεις, ΜΚΟ κ.λπ..

Η συμμετοχή στις ανωτέρω δράσεις είναι δωρεάν. Ωστόσο για την παρακολούθηση απαιτείται προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://shorturl.at/afAKY

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα Ομιλιών της Εσπερίδας και του Τριήμερου Εργαστηρίου.

Δείτε εδώ την Αφίσα.

Διοργάνωση

Πράσινο Ταμείο
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης

 

Χορηγοί Επικοινωνίας

Alexandroupoli
Gnwmh
Evros
Nrg
Youradio
Quatt
Autotypos
Greenagenda
Water Waste
Skywalker