Ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η 4η εξωτερική αξιολόγηση του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η αξιολόγηση έλαβε χώρα στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2022, παρουσία των μελών της ομάδας εξωτερικής παρακολούθησης του έργου,  κκ. Aurelio Politano (Project Adviser, European Agency for Climate, Infrastructure & the Environment – CINEA ), Σοφίας Παπαγεωργίου και Ηλία Ντέμιαν  (Technical Monitors, NEEMO EEIG) και των 20 δικαιούχων του έργου.

Την έναρξη των εργασιών της 4ης Αξιολόγησης του LIFE-IP CEI-Greece χαιρέτισε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κος Μανώλης Γραφάκος.

Την πρώτη ημέρα (22/9) με την μορφή υβριδικής εκδήλωσης η αξιολόγηση περιλάμβανε παρουσίαση της προόδου του έργου, η οποία ολοκληρώθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου στη Βίλα Καζούλη, που είναι συγχρηματοδότης και συνδικαιούχος του έργου. Η ομάδα εξωτερικής παρακολούθησης ενημερώθηκε αναλυτικά για τη συνολική εξέλιξη του έργου αλλά και ειδικότερα για τις δράσεις του,  (γενική επισκόπηση του έργου, εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την Κυκλική Οικονομία σε επιλεγμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές [Δήμοι Πάρου-Αντιπάρου, Θήρας, Τήνου, Αλοννήσου και Ναυπακτίας], Ολοκληρωμένα Πράσινα Σημεία [Δήμοι Αθήνας, Θεσ/κης και Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης], ολοκληρωμένη διαχείριση και δίκτυα συλλογής Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων [Δήμος Αθηναίων, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας], οικονομικά εργαλεία για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας: σύστημα Πληρώνω-Όσο-Πετάω [Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης], Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων, Δράσεις Οικοδόμησης Δυναμικού, Παρακολούθηση και Μόχλευση Συμπληρωματικών Πόρων κ.λπ.). Οι παρουσιάσεις αποτέλεσαν έναυσμα για έναν εποικοδομητικό διάλογο, όπου μέσα από τον καίριο σχολιασμό και τις παρατηρήσεις των αξιολογητών αναδείχθηκαν τα δυνατά σημεία του έργου και η αδιαμφισβήτητη πρόοδος που έχει επιτευχθεί, καθώς και τα σημεία προσοχής για την ομαλή εξέλιξη της φάσης υλοποίησης των δράσεων (Concrete Actions – C).

Στιγμιότυπα από την πρώτη ημέρα της 4ης Αξιολόγησης (22/9) που έλαβε χώρα στη Βίλα Καζούλη, έδρα του Πράσινου Ταμείου.

Την 2η ημέρα της αξιολόγησης (23/9) οργανώθηκε επιτόπια επίσκεψη από τον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης κατά την οποία έγινε επίδειξη της προόδου των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων στον δήμο στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».

Δείτε εδώ αναλυτικό δελτίο τύπου από το Γραφείο Τύπου του Δήμου ΒΒΒ.

Ο Δήμαρχος ΒΒΒ, κος Γ. Κωνσταντέλλος ενημερώνει το κλιμάκιο των αξιολογητών και τους εκπροσώπους των συνδικαιούχων του έργου ΥΠΕΝ (συντονιστής), ΠΤ και ΟΕΑ για τα έργα που εξελίσσονται στη διαχείριση αποβλήτων.

Η ομάδα εξωτερικής παρακολούθησης επισκέφθηκε το Δημαρχείο και ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης κο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο για τις πρωτοπόρες πιλοτικές δράσεις του δήμου, τον σχεδιασμό – ως ο πρώτος δήμος σε όλη την επικράτεια –  της καθολικής εφαρμογής συστήματος Πληρώνω-όσο-Πετάω (ΠΟΠ) στο προσεχές διάστημα, καθώς και τη δημιουργία του πρώτου Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου (ΟΠΣ). Στη συνέχεια, ομάδα εμπειρογνωμόνων στη διαχείριση αποβλήτων από τον Δήμο ΒΒΒ και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης – ΟΕΑ (συνδικαιούχου στο έργο)  ξενάγησαν τους προσκεκλημένους σε εγκαταστάσεις και σημεία ενδιαφέροντος του δήμου και ενημέρωσαν την ομάδα εξωτερικής παρακολούθησης για τα αποτελέσματα της μέχρι στιγμής πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος Κερδίζω-όσο-Διαχωρίζω | Πληρώνω-όσο-Πετάω, τις αναλυτικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του έργου για το σχέδιο καθολικής εφαρμογής συστήματος ΠΟΠ στον δήμο, από την ΟΕΑ σε συνεργασία  με τον Δήμο ΒΒΒ, καθώς και τον προγραμματισμό για τη δημιουργία του πρώτου ΟΠΣ στον δήμο ΒΒΒ.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με γεύμα εργασίας που παρέθεσε ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης κος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος  στους προσκεκλημένους εκπροσώπους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Πράσινο Ταμείο και την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και φυσικά τα μέλη της ομάδας εξωτερικής παρακολούθησης του έργου.

Επιτόπια επίδειξη της εξέλιξης των δράσεων διαχείρισης αποβλήτων στον Δήμο ΒΒΒ.