Το έργο LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα” υποστηρίζει την Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια και την Σπατάλη Τροφίμων που έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 29 Σεπτεμβρίου.

Δείτε εδώ αναλυτικό δελτίο τύπου για τις δράσεις του έργου LIFE-IP CEI-Greece με απώτερο σκοπό τη συμβολή του έργου στην επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχει θέσει η χώρα μας για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα υπό την επιστημονική επιμέλεια του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ο στόχος αυτής της διεθνούς ημέρας ευαισθητοποίησης είναι να ενημερώσει για την κεφαλαιώδη σημασία αυτού του προβλήματος, καθώς και για τις πιθανές λύσεις σε όλα τα επίπεδα και να ενισχύσει τις προσπάθειες και τις συλλογικές δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 12.3, που προσβλέπει στη μείωση κατά το ήμισυ των κατά κεφαλήν αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο λιανικού εμπορίου και καταναλωτή έως το 2030 και στη μείωση της απώλειας τροφίμων στα στάδια της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δείτε εδώ περισσότερα για τη διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων.