Το Πράσινο Ταμείο, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ συνδιοργανώνουν Εσπερίδα Ενημέρωσης και Περιφερειακό Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας, από τις 4 έως και τις 7 Δεκεμβρίου 2023, στο Βόρειο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα». Το Έργο συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σε συνεργασία με 19 στρατηγικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων το Πράσινο Ταμείο και το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ.

Συγκεκριμένα, η Εσπερίδα Ενημέρωσης θα διεξαχθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2023, 17:00-20:00, στη Μυτιλήνη (Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, Κουντουριώτη 1), στο πλαίσιο της Δράσης Ε1.7 “Περιφερειακές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης”, η οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό, με σκοπό την παρουσίαση του Έργου LIFE-IP CEI-Greece, την ανάδειξη πρακτικών κυκλικής οικονομίας στην τοπική κοινωνία και την εν γένει καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που άπτονται αυτής. Παράλληλα, θα υπάρξει δυνατότητα online παρακολούθησης της εσπερίδας στον σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZjZGViOWMtMWFkZC00YzI3LWJjZjAtZDM5YjQ5NjI3YTY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22386eef31-85cf-4948-bdd8-496738f1348f%22%2c%22Oid%22%3a%22095784e0-5765-4932-9bfd-1319e1cea868%22%7d

Το Τριήμερο Περιφερειακό Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου, 09:00-15:00, στις 6 Δεκεμβρίου, 16:30-21:00 και στις 7 Δεκεμβρίου, 09:00-15:30, στη Μυτιλήνη, την Ικαρία, τη Σάμο, τη Λήμνο και τη Χίο, στο πλαίσιο της Δράσης C7.1 “Στοχευμένα Εργαστήρια Οικοδόμησης Δυναμικού”, όπου θα αναλυθούν θέματα που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, θα υλοποιηθούν βιωματικές ασκήσεις και θα παρουσιαστούν παραδείγματα από τους εταίρους του Έργου. Τα εργαστήρια στοχεύουν στην κατάρτιση όλων των ενδιαφερομένων μερών που καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως είναι οι δήμοι, οι βιομηχανίες, οι ΜΜΕ, οι ενώσεις αγροτών, τα επαγγελματικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, τοπικές τουριστικές ενώσεις, ΜΚΟ κ.λπ..
Η συμμετοχή γίνεται με φυσική παρουσία στις ακόλουθες αίθουσες και στα πέντε νησιά, ενώ θα υπάρξει διαδικτυακή σύνδεση των πέντε αιθουσών καθ’όλη τη διάρκεια του Εργαστηρίου.

  • Σάμος: Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Δερβενακίων 1 & Αλέξη Αλέξη, 1ος Όροφος 
  • Ικαρία: Αίθουσα Συνεδριάσεων Επαρχείο Ικαρίας, Άγιος Κήρυκος 
  • Χίος: Αίθουσα «Μιχαήλ Βουρνού» Περιφέρειας Χίου, Πολυτεχνείου 1, κτίριο Περιφέρειας, 2ος Όροφος 
  • Μυτιλήνη: Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου – Μυτιλήνη, Κουντουριώτη 1 
  • Λήμνος: Γραφείο Επάρχου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, Μύρινα

Η συμμετοχή στις ανωτέρω δράσεις είναι δωρεάν. Ωστόσο για την παρακολούθηση απαιτείται προεγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/jiqgp68hP2TeJoKY6

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα Ομιλιών.

Διοργανωτές

Πράσινο Ταμείο
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δήμος Κοζάνης

Χορηγοί Επικοινωνίας

Diafaneia Ant1
Samos Voice
Patrida
Chios In
Xiakos Laos
Alitheia
Samiaki Tv
Lesvos Post
Lesvos Pen
Samostimes
Water Waste
Skywalker
Stentoras
QUATTRORUOTE
AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE
GREENAGENDA