Βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τη θέση ΠΕ Διαχειριστής Έργου (Project Officer) στον Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το έργο LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 7 Νοεμβρίου 2022.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΜΕ (diavgeia.gov.gr)