Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις που έγιναν στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (7ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ, Σεπτέμβριος 2022) από συνδικαιούχους του έργου με αναφορά σε δράσεις και αποτελέσματα του LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”.