Ο συνδικαιούχος του έργου LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα” ΕΟΑΝ είναι ο συντονιστής των  δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων EWWR  (19-27 Νοεμβρίου 2022) με φετινό θέμα τα «Βιώσιμα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα».

Δείτε εδώ την πρόσκληση για συμμετοχή και καταχώρηση δράσεων που απευθύνεται σε δημόσιους φορείς, δήμους και ΦΟΣΔΑ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολίτες, ΜΚΟ κ.λπ.

Βρείτε εδώ τις Οδηγίες για την Καταχώρηση Δράσης

Βρείτε εδώ τους Όρους Συμμετοχής.