Ο Δήμος Ναυπακτίας διοργανώνει «Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα την αξιοποίηση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής» στις 22-05-2024 και ώρα 12:00 μ.μ, στη Ναύπακτο (Αίθουσα Ναυπακτία), στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».

Η πρωτοβουλία αυτής της εκδήλωσης εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece που μέσω της Δράσης C5: «Ανάπτυξη τοπικών/περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση αγροδιατροφικών αποβλήτων» προωθεί εθελοντικές συμφωνίες για την αξιοποίηση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής και την ανάδειξή τους ως ένα σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και τη μόχλευση της μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία στην πράξη.

Αναγνωρίζοντας ως ρεύμα υψηλού δυναμικού κυκλικότητας τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα της γεωργοκτηνοτροφίας και της αγροβιομηχανίας που παράγονται στην περιοχή, υιοθετείται η ανάπτυξη εθελοντικής συμφωνίας για την συλλογή, μεταφορά και ανάκτηση των αποβλήτων αυτών με απώτερο σκοπό την προώθηση και διάδοση της εφαρμογής της κυκλικής βιοοικονομίας σε τοπικό επίπεδο, την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινότητας προς μια ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και την αξιοποίησή τους ως βιολογικό πόρο, που αναμένεται να αποφέρει ένα θετικό συνολικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομία και την κοινωνία.

Κατά την έναρξη των εργασιών θα απευθύνουν χαιρετισμό:

  • Μανώλης Γραφάκος – Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΥΠΕΝ
  • Εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • Γκίζας Βασίλειος – Δήμαρχος Ναυπακτίας.

Ακολούθως, θα διεξαχθούν εισαγωγικές ομιλίες από τους:

  • Κοτρωνιάς Θωμάς – Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Ναυπακτίας
  • Πλατή Μαίρη- Project Manager Life-IP-CEI GREECE, Υπουργείο Περ/ντος & Ενέργειας
  • Σωτηρόπουλος Ανδρέας – Terra Nova Ε.Π.Ε. (Περιβαλλοντολόγος, MSc.)
  • Ιωάννης Σπανός – Terra Nova Ε.Π.Ε. (Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ)

Στο τελευταίο μέρος της ημερίδας, θα υπογραφεί η Εθελοντική Συμφωνία.

Η συμμετοχή γίνεται με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Ναυπακτία.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.