Το ευρωπαϊκό έργο LIFE-IP CEI-Greece θα συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο UEST 2023 (https://chania2023.uest.gr) στη συνεδρία δικτύωσης του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE, βλ. περισσότερα >>> (LIFE Networking Session, 22/6/2023, Room 4, 15.00-18.00)

Πιο συγκεκριμένα οι συνδικαιούχοι του έργου Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και Terra Nova θα συμμετέχουν με τις ακόλουθες παρουσιάσεις την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023:

  • K. Lasaridi, Professor, Harokopio University
    LIFE IP CEI Greece – Circular Economy Implementation in Greece & Waste Prevention actions for the priority streams of WEEE and food waste, in the LIFE REWEEE and LIFE IP CEI Greece projects
  • I. Spanos Ioannis, Chemical Engineer NTUA, TERRA NOVA Ltd.
    Integrating the circularity of waste in the primary sector: synergies between LIFE IP CEI and LIFE MiCliFeed

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του συνεδρίου UEST 2023 θα παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες και καλές πρακτικές εταίρων του έργου (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) σχετικά με τα απόβλητα τροφίμων, καθώς και την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας αντίστοιχα.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.