Στα πλαίσια του  ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τον Δήμο Γρεβενών, διοργανώνει 2 ενημερωτικές δράσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες, με θέμα την ολοκληρωμένη διαχείριση των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων.

Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 19 Ιουνίου και ώρα 14.00 διοργανώνεται Ενημερωτική Συνάντηση με τίτλο «Η Διαχείριση των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στον Δήμο Γρεβενών» στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Γρεβενών, Εμμανουήλ Παπά 7.

Πρόσκληση (19 Ιουνίου 2023)
Δελτίο Τύπου (19 Ιουνίου 2023)

Επιπλέον την Τετάρτη 21 Ιουνίου και ώρα 12.00-14.00 η ΔΙΑΔΥΜΑ και ο Δήμος Γρεβενών σας προσκαλούν  στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 111 (έναντι Α΄ παιδικού σταθμού), στην έναρξη εφαρμογής του καινοτόμου προγράμματος χωριστής συλλογής και ορθής διαχείρισης των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων (ΕΟΑ), που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα».

Δελτίο Τύπου (21 Ιουνίου 2023)