Tag

περιβάλλον Archives - Circulargreece

Uncategorized

Έρευνα της diaNEOsis με θέμα “Μία κυκλική οικονομία για την Ελλάδα”.

Ο οργανισμός έρευνας και ανάλυσης diaNEOsis (https://www.dianeosis.org) ολοκλήρωσε πρόσφατα έρευνα με θέμα "Κυκλική Οικονομία: Ευκαιρίες, προκλήσεις και επιδράσεις στην Ελληνική Οικονομία". Ερευνητική ομάδα του ΙΟΒΕ υπό τον συντονισμό του γενικού διευθυντή Νίκου Βέττα ανέλαβε για λογαριασμό της διαΝΕΟσις τη σύνταξη μιας πλήρους και αναλυτικής μελέτης για τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να συμβούν στην ελληνική οικονομία προς την κατεύθυνση εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες  καθώς και τη συνοπτική και πλήρη παρουσίαση της μελέτης εδώ.
epolitopoulou
27 Οκτωβρίου, 2022

Εκδήλωση εορτασμού 30 χρόνων του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE

To έργο LIFE-IP CEI-Greece "Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα" συμμετέχει στην επετειακή εκδήλωση εορτασμού 30 χρόνων του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE που διοργανώνει ο εταίρος του έργου Πράσινο Ταμείο. Περισσότερα εδώ. 30 Years LIFE programme
epolitopoulou
11 Μαΐου, 2022
Ανακοινώσεις/Νέα

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Η εφαρμογή τους συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη

Οι καινοτόμες πράσινες υπηρεσίες, τα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και η χρήση ανακυκλωμένων υλών αποτελούν σημαντικά οχήματα για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, τα αγαθά αυτά είναι δυσεύρετα αλλά και εξαιρετικά ακριβά στην αγορά, κάνοντάς τα λιγότερα προσιτά στο ευρύ κοινό. Μέσα από το έργο LIFE-IP CEI-Greece «Circular Greece», που φιλοδοξεί να εφαρμόσει την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα και υποστηρίζει την εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, υιοθετούμε ένα νέο σημαντικό εργαλείο που καλείται να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) εισάγουν για πρώτη φορά την έννοια των περιβαλλοντικών κριτηρίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των δημοσίων φορέων. Ουσιαστικά, με την εφαρμογή των ΠΔΣ, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα έργα με τις μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν να προτιμηθούν σε σύγκριση με άλλα τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο της σύμβασης υπό άλλες συνθήκες.
kkoligiorga
29 Μαρτίου, 2022
Ανακοινώσεις/Νέα

Δημοσίευση του Ν. 4819/2021 – Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για τη Διαχείριση Αποβλήτων

Δημοσιεύθηκε ο νέος Νόμος 4819/2021 - ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021

Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ

epolitopoulou
23 Ιουλίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Συμμετοχή LIFE-IP CEI-Greece στο Athens Circular Forum II στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας, 31/05/21-01/06/21

Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας του πρώτου Athens Circular Forum το οποίο έφερε την έννοια της Κυκλικότητας στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης κατά την περίοδο των δημοτικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου 2019, διοργανώνεται φέτος το Athens Circular Forum ΙΙ από 31 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2021. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας, μιας δράσης πανευρωπαϊκής πολιτικής που στοχεύει στη συμμετοχή ενδιαφερομένων από όλη την Ευρώπη ως προς τη συζήτηση και τον καθορισμό του μέλλοντος του Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
kkoligiorga
25 Μαΐου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το «Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης»

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, έθεσε από τις 29 Μαρτίου 2021, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικός Χάρτης. Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας και των δεδομένων που προκύπτουν από την εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων ήταν η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης Κυκλικής Οικονομίας. Ο συντονισμός της Γενικής Γραμματείας περιελάμβανε εκτενή διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, την εμπλοκή τεχνικού συμβούλου και την τελική διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη, ο οποίος θα αποτελέσει την επικαιροποιημένη στρατηγική της χώρας για την Κυκλική Οικονομία για τα έτη 2021 – 2025.
kkoligiorga
1 Απριλίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (2021-2023)

Δημοσιεύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2021 η έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ 466/Β/8-2-2021), μέσω της οποίας εισάγονται οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) στην Ελλάδα. Οι ΠΔΣ ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως η διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις για αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ᾽ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σε σύγκριση με αγαθά, υπηρεσίες και έργα που επιτελούν την ίδια πρωταρχική λειτουργία τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο της σύμβασης υπό άλλες συνθήκες.
sylvester
11 Μαρτίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Εγκαινιάζεται η Παγκόσμια Συμμαχία για την Κυκλική Οικονομία και την Αποδοτικότητα των Πόρων

Στο περιθώριο της πέμπτης Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, η ΕΕ, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO), εγκαινίασε την Παγκόσμια Συμμαχία για την Κυκλική Οικονομία και την Αποδοτικότητα των Πόρων (GACERE). Η Συμμαχία αποτελεί ένα από τα παραδοτέα του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2020 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
kkoligiorga
24 Φεβρουαρίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Εναρκτήριο Συνέδριο του έργου LIFE-IP CEI-GREECE «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα»

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και το Πράσινο Ταμείο διοργανώνει το εναρκτήριο συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece με τίτλο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10 π.μ. – 1.30 μ.μ., διαδικτυακά εν μέσω των περιορισμών που θέτει η πανδημία.

kkoligiorga
11 Ιανουαρίου, 2021
Ανακοινώσεις/Νέα

Εντείνονται οι συζητήσεις για τη χρήση δευτερογενών υλικών

Μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με θέμα τις «Προδιαγραφές στην Ανακύκλωση» πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της δράσης «Ανασκόπηση προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών για τη χρήση δευτερογενών υλικών» του έργου LIFE-IP CEI-Greece. Τη συνάντηση οργάνωσαν οι συνδικαιούχοι του έργου Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και το Πράσινο Ταμείο.
kkoligiorga
21 Δεκεμβρίου, 2020