Το έργο LIFE-IP CEI-Greece διοργάνωσε με επιτυχία στο πλαίσιο της δράσης C7.2 “Ανάπτυξη φόρουμ διαλόγου ενδιαφερόμενων μερών για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων” το 1ο Φόρουμ για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων – Μέτρηση, πρόληψη και διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της εστίασης, στο πλαίσιο του συνεδρίου Retaste 2022 – Rethink Food Waste (www.retaste.gr)  στις 20/10/2022 στο Ελληνικό Μεσογειακό Παν/μιο στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο είχε υβριδικό χαρακτήρα  και απευθύνονταν σε φορείς του κλάδου εστίασης και φιλοξενίας.

Βρείτε τις παρουσιάσεις του 1ου Φόρουμ Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων  στους ακόλουθους συνδέσμους.

Πρόγραμμα 1ου Φόρουμ.