Στο πλαίσιο της ετήσιας διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων με εθνικό συντονιστή τον εταίρο του έργου LIFE-IP CEI-Greece ΕΟΑΝ, καλούνται Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιοι φορείς, ΜΚΟ και ενώσεις πολιτών, Επιχειρήσεις, Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων (EWWR), τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή καμπάνια του Πρόληψης και Μείωσης Αποβλήτων με φετινό σύνθημα το “Σκέψου Αειφορία-Μείωσε Συσκευασία”.

Στα πλαίσια αυτά στο διάστημα από 18 έως 26 Νοεμβρίου 2023 καλούνται οι παραπάνω φορείς να διοργανώσουν δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τη μείωση της συσκευασίας για τα προϊόντα, για ένα κόσμο με λιγότερα απόβλητα.

Σημειώνεται ότι οι δράσεις καταχωρίζονται στην πλατφόρμα www.ewwr.eu έως τις 12.11.2023.

Δείτε παρακάτω σχετικό πληροφοριακό υλικό.