Ο Δήμος Τήνου διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Κυκλική Οικονομία στις Κυκλάδες – Η περίπτωση της Τήνου», τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, 18:00 έως 20:00, στη Στέγη Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Τήνου (Μοσχούλειος Σχολή).

Ο Δήμος Τήνου, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται σε συνεργασία με 18 στρατηγικούς εταίρους. Στο πλαίσιο του έργου, η Τήνος έχει επιλεχθεί ως ένα από τα 5 πιλοτικά νησιά τα οποία θα αποτελέσουν πρότυπο για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.

Στόχο του έργου για το νησί της Τήνου, αποτελεί η ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων εφαρμόζοντας τη νέα νομοθετική δέσμη μέτρων για τα απόβλητα στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των κατοίκων της Τήνου για το έργο LIFE-IP CEI Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» και τις δράσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα τα επόμενα χρόνια.

Στο τέλος της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στην Τήνο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά του Covid-19.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου
www.facebook.com/dimostinou

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Δελτίο Τύπου