Το καινοτόμο πρόγραμμα χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων (ΕΟΑ) ξεκίνησε και στον Δήμο Βοΐου σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη 13.07.2023 πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης των κατοίκων του Δήμου, ενώ ο ειδικός κάδος συλλογής των ΕΟΑ τοποθετήθηκε στην περιοχή Αγ. Νικάνορα δίπλα στο Τουριστικό Περίπτερο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν οδηγίες για τη λειτουργία του νέου καινοτόμου συστήματος χωριστής συλλογής και ορθής διαχείρισης των ΕΟΑ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”. Το δίκτυο συλλογής αναμένεται να επεκταθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.

Δείτε εδώ το απολογιστικό δελτίο τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων: https://eoa.diadyma.gr/