Το καινοτόμο πρόγραμμα χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων (ΕΟΑ) ξεκίνησε και στον Δήμο Καστοριάς σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό, την Πέμπτη 06.07.2023, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης των κατοίκων του Δήμου, στη Λεωφόρο Κύκνων (έναντι Κέντρου Κυκλοφοριακής Αγωγής), όπου και τοποθετήθηκε ο ειδικός κάδος για τη συλλογή των ΕΟΑ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν οδηγίες για τη λειτουργία του νέου καινοτόμου συστήματος χωριστής συλλογής και ορθής διαχείρισης των ΕΟΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”. Το δίκτυο συλλογής αναμένεται να επεκταθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.

Δείτε εδώ το απολογιστικό δελτίο τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων: https://eoa.diadyma.gr/