Δημοσιεύεται σήμερα η Πρόσκληση «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: LIFE-IP CEI-GREECE «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». Η πρόσκληση απευθύνεται σε Οργανισμούς Κεντρικών Αγορών (Λαχαναγορές) και όποιον άλλο φορέα δραστηριοποιείται στη συλλογή και αναδιανομή φρέσκων/νωπών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως Σωματεία μη κερδοσκοπικά, Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), που περιλαμβάνουν στους καταστατικούς τους σκοπούς την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της σπατάλης τροφίμων και την αναδιανομή αυτών σε κοινωφελή ιδρύματα για τη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Σκοπός του νέου Συνδικαιούχου του έργου θα είναι η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων τροφίμων (συστηματική συλλογή αδιάθετων τροφίμων και αξιοποίησή τους) και ειδικότερα η πραγματοποίηση δράσεων επίδειξης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, στο πλαίσιο του LIFE-IP CEI-Greece, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

α) συλλογή αδιάθετων τροφίμων, από τους χώρους των Κεντρικών Αγορών, λαϊκών ή και από συνεργαζόμενους φορείς (εμπόρους, αγρότες),

β) διαλογή και προσωρινή αποθήκευση,

γ) δικτύωση με τους τοπικούς κοινωφελείς φορείς και ενημέρωσή τους,

δ) σύστημα διανομής των τροφίμων που έχουν διασωθεί, και

ε) συστηματική παρακολούθηση όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών (π.χ. QR codes, smartphone application, database),

με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρόληψης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων, το οποίο θα είναι βιώσιμο και μετά το πέρας του LIFE-IP CEI-Greece.

Σκοπός επίσης είναι το σύστημα αυτό να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση σε αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και να είναι εύκολη η αναπαραγωγή του ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη γεωγραφική κλίμακα.

Επιμέρους στόχους αποτελούν:

α) η συλλογή και αναδιανομή τουλάχιστον 250 tn τροφίμων ανά έτος και

β) η συμμετοχή σε πολλαπλές δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων, για την αναπαραγωγή τους σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο κείμενο της πρόσκλησης:

3774_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_LIFE IP CEI GREECE

Τα περιεχόμενα του φακέλου υποβολής της πρότασης περιλαμβάνουν:

  1. Συμπληρωμένη πρότυπη φόρμα πρότασης (αρχείο word)
  2. Συμπληρωμένο αρχείο προϋπολογισμού (excel)
  3. Βιογραφικό φορέα.
  4. Καταστατικό φορέα.

Συνοδευτικά αρχεία:

ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ