Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου έργου LIFE-IP CEI-GREECE «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ πραγματοποίησε επισκέψεις στα 5  νησιά του Αιγαίου που συμμετέχουν ως πιλότοι στο έργο: Αλόννησος  Αντίπαρος, Θήρα, Πάρος, Τήνος. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους των Δήμων με τους οποίους συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της διαχείρισης αποβλήτων αλλά και γενικότερα της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στο νησιωτικό χώρο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε φορείς της τοπικής οικονομίας με στόχο αρχικά τη συλλογή δεδομένων και την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και την ενημέρωση και ανάδειξη των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το ταξίδι στα 5 νησιά πιλότους, το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκησή τους και τους εταίρους του έργου, θα αναπτύξει ολοκληρωμένα σχέδια που θα περιλαμβάνουν έργα και δράσεις για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας.

Βασικός στόχος  του έργου είναι η συμβολή στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων,  υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης στις νησιωτικές περιοχές με γνώμονα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, ισχυροποιώντας τις τοπικές αλυσίδες αξίας.

Πηγή: https://dafninetwork.gr