Tag

κυκλική οικονομία Archives - Σελίδα 3 από 6 - Circulargreece

Ανακοινώσεις/ΝέαΠαρουσιάσεις

Το LIFE-IP CEI-Greece στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Αποβλήτων (Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα στον Δήμο Αθηναίων).

Παρουσιάστηκαν στο 9ο International Conference on Sustainable Solid Waste Management (https://corfu2022.uest.gr/index.php/en/) που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, 15 - 18 Ιουνίου 2022, τα αποτελέσματα της Δράσης Α.2.4 του έργου LIFE-IP CEI-Greece, για τον Δήμο Αθηναίων "Προπαρασκευαστικές μελέτες για την ολοκληρωμένη διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων".
epolitopoulou
20 Ιουνίου, 2022
Ανακοινώσεις/Νέα

Info Day για το πρόγραμμα LIFE-IP CEI-Greece από την ΔΙΑΔΥΜΑ | Κοζάνη, 22 Ιουνίου 2022

Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε συνεργασία με 19 στρατηγικούς εταίρους, ο εταίρος του έργου  ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ διοργανώνει περιφερειακή εκδήλωση ευαισθητοποίησης  με τίτλο «Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-IP CEI-Greece - Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα,  στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», την Τετάρτη 22 Ιουνίου, στις 17:00, στην Αίθουσα Κοβεντάρειο, στην Κοζάνη.
epolitopoulou
8 Ιουνίου, 2022
Ανακοινώσεις/ΝέαΠαρουσιάσεις

Παρουσίαση Έργου LIFE-IP CEI-Greece στην Εκδήλωση Εορτασμού 30 Χρόνων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE

Την Πέμπτη 26/05/2022 διοργανώθηκε από το Πράσινο Ταμείο Εκδήλωση Εορτασμού 30 Χρόνων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, στη Βίλα Καζούλη όπου πραγματοποιήθηκαν 23 ομιλίες, παρουσιάστηκαν 12 ολοκληρωμένα και παραδοσιακά έργα LIFE και παρευρέθηκαν 118 ενδιαφερόμενοι από Δήμους, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, ΜΚΟ, εταιρείες.
kkoligiorga
1 Ιουνίου, 2022
UncategorizedΑνακοινώσεις/Νέα

Πανελλαδική έρευνα για την Κυκλική Οικονομία στο πλαίσιο του LIFE-IP CEI-Greece

Για τη μετάβαση από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης και τα βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή και η δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών της χώρας, που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας και των οικονομικών, κοινωνικών και παραγωγικών παραγόντων. Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης σε συνεργασία με 19 εταίρους και προϋπολογισμού 15,93 εκ. € που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το Πράσινο Ταμείο, πραγματοποιήθηκε πανελλαδική έρευνα για την κυκλική οικονομία το διάστημα Νοέμβριος 2020 – Ιανουάριος 2021, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, η οποία απευθύνθηκε στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών που δύνανται να συνεισφέρουν στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας της χώρας.
epolitopoulou
12 Απριλίου, 2022
Ανακοινώσεις/Νέα

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Η εφαρμογή τους συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη

Οι καινοτόμες πράσινες υπηρεσίες, τα προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και η χρήση ανακυκλωμένων υλών αποτελούν σημαντικά οχήματα για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, τα αγαθά αυτά είναι δυσεύρετα αλλά και εξαιρετικά ακριβά στην αγορά, κάνοντάς τα λιγότερα προσιτά στο ευρύ κοινό. Μέσα από το έργο LIFE-IP CEI-Greece «Circular Greece», που φιλοδοξεί να εφαρμόσει την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα και υποστηρίζει την εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, υιοθετούμε ένα νέο σημαντικό εργαλείο που καλείται να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) εισάγουν για πρώτη φορά την έννοια των περιβαλλοντικών κριτηρίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των δημοσίων φορέων. Ουσιαστικά, με την εφαρμογή των ΠΔΣ, τα αγαθά, οι υπηρεσίες και τα έργα με τις μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν να προτιμηθούν σε σύγκριση με άλλα τα οποία θα αποτελούσαν το αντικείμενο της σύμβασης υπό άλλες συνθήκες.
kkoligiorga
29 Μαρτίου, 2022
Ανακοινώσεις/Νέα

Η πορεία υλοποίησης του έργου LIFE-IP CEI-Greece

Το ολοκληρωμένο  έργο LIFE-IP CEI-Greece, συνολικά οκταετούς διάρκειας, εισήλθε πρόσφατα δυναμικά στην δεύτερη φάση του,  έχοντας καταφέρει σημαντικά επιτεύγματα κατά την πρώτη προπαρασκευαστικού χαρακτήρα διετία του, με έναν μεγάλο αριθμό παραδοτέων  που ολοκληρώθηκαν υπό τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης διετίας του το έργο LIFE-IP CEI-Greece υπέβαλε πρόσφατα στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) την 1η Έκθεση Προόδου (Interim Report) με το σύνολο των ολοκληρωμένων παραδοτέων και τους βασικούς δείκτες απόδοσης του έργου (KPIs). H 1η έκθεση προόδου αφορά σε μία αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων του έργου αλλά και των διδαγμάτων που αποκόμισαν τα μέλη της κοινοπραξίας, από την μέχρι στιγμής υλοποίηση των προπαρασκευαστικών δράσεων.
epolitopoulou
4 Μαρτίου, 2022
Ανακοινώσεις/Νέα

Έρευνα ΥΠΕΝ: Οι χρηματοδοτικές ανάγκες των κλάδων Κυκλικής Οικονομίας

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προετοιμάζει το ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ που αποτελεί τη δράση Ο.7 του Νέου Σχεδίου Δράσης της Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία – Οδικού Χάρτη 2021-2025. Το ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ OΙΚΟΝΟΜΙΑΣ θα εξειδικεύει τους προβλεπόμενους πόρους των διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να κατευθυνθούν σε δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κυκλική οικονομία, τις επιχειρήσεις, το περιβάλλον, την κοινωνία. Το Σχέδιο θα αποτελεί επίσης χρήσιμο εργαλείο για την καθοδήγηση των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ) και των τραπεζών με σκοπό τη δανειοδότηση για ανάπτυξη δράσεων κυκλικής οικονομίας και θα περιλαμβάνει τη δημιουργία εργαλειοθήκης, χρηματοδοτικών εργαλείων και οδηγού για επενδύσεις στην κυκλική οικονομία. Το Σχέδιο, θα συμβάλλει επίσης στον διυπουργικό συντονισμό των χρηματοδοτήσεων σε τρέχοντα ή νέα προγράμματα που έχουν επιλέξιμες δράσεις σχετικές με τις θεματικές της κυκλικής οικονομίας που περιλαμβάνονται στο Νέο Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΝ απευθύνει κάλεσμα προς τους ενδιαφερόμενους φορείς να καταγράψουν τις προτάσεις του τομέα δραστηριότητάς τους μέσω του παρακάτω ερωτηματολογίου: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 10 ερωτήματα, η συμπλήρωση του είναι απλή και απαιτεί μόνο μερικά λεπτά. Αναμένονται με ενδιαφέρον οι απαντήσεις σας έως και τις 18/02/2022.
epolitopoulou
11 Φεβρουαρίου, 2022
Ανακοινώσεις/Νέα

Η πρόκληση της διαχείρισης των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων

Καθημερινά, στη χώρα μας παράγονται από τα νοικοκυριά 15.134 τόνοι αστικών στερεών αποβλήτων(ΑΣΑ), εκ των οποίων ποσοστό 21,6% οδηγείται προς ανακύκλωση/ανάκτηση, ενώ το υπόλοιπο 78,4% διατίθεται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Στοιχεία έτους 201 Αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι στα απόβλητα αυτά περιλαμβάνονται και υλικά, τα οποία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα. Τα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα (ΕΟΑ) περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας για διάφορους σκοπούς, τα οποία μετά την χρήση τους ή στο τέλος του κύκλου ζωής τους, λόγω των συγκεκριμένων χημικών, φυσικών και βιολογικών ιδιοτήτων τους, εφόσον δεν διαχειριστούν ορθά παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για το προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων που έρχεται σε επαφή μαζί τους κατά την συλλογή των απορριμμάτων.
epolitopoulou
11 Φεβρουαρίου, 2022
Uncategorized

Κυκλική Οικονομία | Πρωτοβουλίες: project ΠΑΡΑΛΙΕΣ

project PARALIES www.projectparalies.gr , [email protected] Έκθεση Απολογισμού 2021 (εδώ) To project PARALIES είναι μία πρωτοβουλία που εστιάζει στον καθαρισμό και την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος από τα απορρίμματα, ιδίως τα πλαστικά απόβλητα, που είτε δημιουργούνται στις παραλίες  είτε προέρχονται από την θάλασσα. Προς αυτή την κατεύθυνση, η πρωτοβουλία στοχεύει στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα, προτρέποντας κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες  επιχειρήσεις να υποστηρίξουν ενεργά τους στόχους  της, υιοθετώντας μία παραλία για όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
epolitopoulou
31 Ιανουαρίου, 2022
Παρουσιάσεις

Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης “Πρότυπα για Κυκλική Οικονομία και Βιωσιμότητα” που διοργάνωσε ο ΕΛΟΤ στο πλαίσιο του LIFE-IP CEI-Greece

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) εταίρος στο LIFE-IP CEI-Greece, LIFE18 IPE/GR/00013 διοργάνωσε στο πλαίσιο του έργου, την διαδικτυακή εκδήλωση «Πρότυπα για κυκλική οικονομία και βιωσιμότητα» που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία  στις 22 Δεκεμβρίου 2021.
epolitopoulou
29 Δεκεμβρίου, 2021