Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου στις 12 Ιουλίου 2021, μαζί με τον ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο και τον ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τη Διαχείριση Αποβλήτων,  η οποία έχει ως βασικούς πυλώνες την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης και τη μείωση της υγειονομικής ταφής.  

Το νέο σχέδιο νόμου ενοποιεί για πρώτη φορά σε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο τις διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων με εκείνες της ανακύκλωσης θεσπίζοντας μία σειρά από ουσιαστικές ρυθμίσεις όπως για παράδειγμα:

  • την καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής σε τουλάχιστον επτά (7) νέα ρεύματα αποβλήτων, όπως γεωργικά πλαστικά, στρώματα, έπιπλα, ρουχισμό, παιχνίδια, φάρμακα, αθλητικό εξοπλισμό,  με την υποχρέωση να τίθεται στους παραγωγούς αυτών των προϊόντων για την οργάνωση και προώθηση προς ανακύκλωση και την κάλυψη του σχετικού κόστους,
  • την υποχρεωτική χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων στα σχολεία από την 01.09.2022 με στόχο την ανάπτυξη και εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης,
  • την ισχυροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης με μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση της διαφάνειας και αύξηση της λογοδοσίας,
  • τον στόχο μείωσης κατά 30% των αποβλήτων τροφίμων έως το 2030 σε σχέση με το 2022, ιδίως με την ενθάρρυνση της χρήσης αδιάθετων τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση, με την παροχή κινήτρων για τη δωρεά τους ή περαιτέρω με την προώθηση της χρήσης τους ως ζωοτροφής,
  • τη δυνατότητα εφαρμογής από τους Δήμους του συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω», με τη χρέωση χαμηλότερων δημοτικών τελών σε όλους όσοι παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο, κ.α.

Σύμφωνα με τον Υπουργό ΠΕΝ, Κώστα Σκρέκα στο νέο σχέδιο νόμου ενσωματώνονται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2018/851 και 2018/852 και προάγονται η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία σε βασικά εργαλεία πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων βάσει της σύγχρονης ευρωπαϊκής θεώρησης.

Δείτε εδώ ολόκληρο το Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ.