Η πρόσφατη έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τη διαχείριση των τροφίμων στην Ευρώπη, κατατάσσει τη χώρα μας στην 4η χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά στη σπατάλη τροφίμων, καθώς υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, πετάμε περίπου 196 κιλά τρόφιμα ανά άτομο!

Διάφορες πρωτοβουλίες ανά τον κόσμο έχουν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων και στις 29 Σεπτεμβρίου, οπότε εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τις Απώλειες και τη Σπατάλη Τροφίμων – ανακοινώθηκε στη χώρα μας  η δημιουργία της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» (Alliance for the Reduction of Food Waste) που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Υπουργείο αναλαμβάνει να φέρει μια σειρά μέτρων για τη μείωση της σπατάλης στα τρόφιμα, ενταγμένα στο νομοσχέδιο για τα απόβλητα. Τα εν λόγω μέτρα σκοπό έχουν να συμβάλλουν στη μείωση κατά 50% της σπατάλης τροφίμων -όπως προβλέπεται και από τον σχετικό Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟHE για Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή.

Στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» συμμετέχουν δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί φορείς, επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Στόχος της Συμμαχίας είναι να περιοριστούν συντονισμένα οι επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων στο περιβάλλον, την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, αναλαμβάνει στο πλαίσιο της «συμμαχίας» τα εξής:

Θεσπίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υποχρέωση να καταγράφουν τα απόβλητα τροφίμων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) οι επιχειρήσεις του κλάδου, όπως τα σούπερ μάρκετ, τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα θα αποκτήσει για πρώτη φορά επίσημη βάση δεδομένων την οποία και θα δημοσιοποιήσει από το 2022 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης, μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις δωρεές τροφίμων, όπως ποια τρόφιμα μπορούν να δωρίζονται, για την ενίσχυση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων. Η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος περιλαμβάνει και την επιβράβευση των δωρητών τροφίμων.