Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων (EWWR) είναι μια ετήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ενθαρρύνει όλους τους Ευρωπαίους -και όχι μόνο- να προβούν σε ενέργειες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας τον Νοέμβριο.

Για φέτος, το 2020, η Εβδομάδα αυτή αρχίζει στις 21 Νοεμβρίου και φτάνει έως τις 29 του ίδιου μήνα.

Μπορώ να λάβω μέρος; Ποιοι μπορούν;

Μπορούν οι δημόσιες Αρχές, οι ενώσεις και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, άλλοι φορείς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το θέμα ή και μεμονωμένοι πολίτες. Για κάθε μια κατηγορία δίνεται κι ένα αντίστοιχο βραβείο.

Τι σημαίνει «συμμετέχω»;

Σημαίνει ότι ενδιαφέρομαι να πραγματοποιήσω μια δράση ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μείωση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση.

Ενδιαφέρον φαίνεται, αλλά είναι πολλοί αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει «μείωση αποβλήτων»

Μείωση αποβλήτων σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε λιγότερους πόρους για πρώτη φορά, αφού αυξάνονται τα ανακυκλούμενα υλικά. Η μείωση των αποβλήτων μπορεί να οριστεί ως το πλήρες φάσμα μέτρων και δράσεων που λαμβάνονται πριν από την απόρριψη μιας ουσίας, ενός υλικού ή ενός προϊόντος.

Να εξηγήσουμε και τι σημαίνει «επαναχρησιμοποίηση»; Κάποιος με ρώτησε αν «θα ξαναχρησιμοποιώ τα σκουπίδια;»

Όχι ακριβώς. Επαναχρησιμοποίηση σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία με την οποία προϊόντα ή εξαρτήματα που δεν είναι απόβλητα, χρησιμοποιούνται ξανά για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Κι η επαναχρησιμοποίηση δεν γίνεται αυτόματα, χρειάζεται μια προετοιμασία.

Δηλαδή;

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σημαίνει ότι γίνεται έλεγχος, καθαρισμός ή επιδιόρθωση μέσω εργασιών ανάκτησης, με τις οποίες τα προϊόντα ή τα συστατικά τους που θα έχουν γίνει απόβλητα προετοιμάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προ-επεξεργασία.

Ωραίο ακούγεται. Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων;

Στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Μείωση των Αποβλήτων, θα βρείτε απαντήσεις και χρήσιμες πληροφορίες για όλο το φάσμα των ενδιαφερόντων σχετικά με το θέμα.