Στο πλαίσιο της τελικής ημερίδας παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE REWEEE “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – LIFE14/ENV/GR/000858 η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, 10:00-13:30, θα παρουσιαστεί το LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα” από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συντονιστή του έργου.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από τους 4 ακόλουθους στρατηγικούς εταίρους του LIFE-IP CEI-Greece: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Πράσινο Ταμείο και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο χρήσιμες πληροφορίες, το πρόγραμμα ομιλιών και τη φόρμα εγγραφής: https://life-reweee-conference.gr/